INFO K OTEVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče, 

k otevření mateřské školy dojde ve středu 24. 11. 2021. Ranní provoz bude zajištěn na 2 třídy, odpoledne pouze na 1. Proto prosím, kdo nám může ještě “pomoci” a vzít své dítě ve středu po obědě, aby tak učinil. Ve čtvrtek již budou v provozu obě oddělení celodenně. 

Na středu si prosím přineste vytištěné a vyplněné čestné prohlášení – viz. příspěvek níže. Kdo nemůže vytisknout bude k dispozici ráno v MŠ. 

Děkuji za pochopení a těšíme se již brzy na viděnou 🙂

Němcová Zuzana

ZRUŠENÍ VÁNOČNÍHO FOCENÍ

Vážení rodiče,  

na základě epidemiologické situace Vánoční fotografování dětí, které bylo plánováno na pondělí  22. 11. 2021 se RUŠÍ. 

 

Zuzana Němcová

ředitelka

Info k uzavření MŠ

Vážení rodiče,

na základě pokynu z KHS se mateřská škola otevře nejdříve v pondělí 22. 11. 2021. Záleží však na výsledcích PCR ještě ostatních zaměstnanců a dětí. Proto Vás prosím, v případě pozitivních výsledků Vašich dětí, kontaktujte naši mateřskou školu – stačí e-mailem. 

Na základě výskytu Covid – 19, byla obcí Kateřinice na 16. 11. 2021 zajištěna firma, která provedla  desinfekci všech prostor mateřské školy. 

Pro potřeby ošetřovného zde přikládám “Potvrzení o uzavření mateřské školy”.

Při návratu dětí do mateřské školy je třeba přinést “Čestné prohlášení zákonného zástupce” – ohledně nemoci Covid – 19 – přiloženo níže. 

cestne prohlaseni – covid 19

V případě jakýchkoli dotazů, neváhejte nás kontaktovat.

Němcová Zuzana

ředitelka organizace 

UZAVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče, 

bohužel Vám musíme oznámit, že na základě výskytu pozitivity Covid -19 rozhodla KHS o uzavření MŠ na dobu minimálně jednoho týdne a to od zítřka 11. 11. 2021. 

V nejbližších dnech Vás bude kontaktovat KHS formou SMS zprávy.  

Paragraf Vám vystaví pediatr. 

 

Děkuji za pochopení 

 

Němcová Zuzana

 

VÁNOČNÍ FOCENÍ ZRUŠENO!

Vážení rodiče, 

z důvodu vysoké nemocnosti dětí je Vánoční focení, které bylo plánováno na 25. 10., ZRUŠENO. Náhradní termín bude včas upřesněn! Na webových stránkách a na nástěnkách v mateřské škole dle zvyklostí.

Děkujeme za pochopení 

Zrušená lekce PLAVÁNÍ

Vážení rodiče, 

dne 23. 09. 221 došlo ke zrušení lekce Plavání. Bude proto náhradní hodina o které budete včas informování a to na nástěnkách v MŠ (Sluníčka). 

Děkujeme za pochopení p. uč. Eva a Zuzka

Opětovně hlášený útok na MŠ

Vážení rodiče, 

dnes 20. 05. 2021 jsme byli příslušníkem PČR informování o opětovném hlášeném útoku v rámci České republiky na mateřské a základní školy. Proto prosíme o obezřetnost v okolí naší mateřské školy a nepouštějte do budovy ŽÁDNOU CIZÍ OSOBU.

Děkuji za pochopení

 

Němcová Zuzana, Bc. 

ředitelka MŠ Kateřinice 

Provoz od 10. 05. 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 03. 05. 2021 bude od 10. května 2021 plně obnoven provoz mateřské školy. Ta se otevře pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

 

Zuzana Němcová

ředitelka

Prázdninový provoz – šk. rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v letošním školním roce 2020/2021 bude prázdninový provoz mateřské školy upraven takto:

 

V červenci:   01. 07. 2021 – 16. 07. 2021     PROVOZ MŠ

                           17. 07. 2021 – 31. 07. 2021      MŠ  UZAVŘENA

V srpnu:        01. 08. 2021 – 31. 08. 2021      MŠ UZAVŘENA

 

V době uzavření prázdnin bude probíhat výmalba mateřské školy včetně přípravných prací. Pro letošní rok je plánovaná výmalba šaten, chodeb a obou schodišť.                                                                           

                                                                                                 Bc.Zuzana Němcová

                                                                                                 ředitelka MŠ              

Informace k otevření mateřské školy od 12. 04. 2021

Vážení zákonní zástupci dětí,

oznamujeme Vám, že na základě mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví ze dne 06. 04. 2021, bude v Mateřské škole Kateřinice od 12. 04. 2021 zahájena prezenční výuka v níže uvedeném termínu.

Žádáme Vás, jejichž dětí se nástup do MŠ týká, abyste oznámili mateřské škole, zda vaše dítě v pondělí 12. 04. 2021 či další dny do mateřské školy nastoupí.

Informaci podejte prostřednictvím  emailu na adresu ms@katerinice.cz nebo telefonicky na číslo 773 781 690.

1.Mateřskou školu mohou navštěvovat děti:

– v povinném předškolním vzdělávání, tey děti, které od září 2021 nastupují do základní školy (zde patří i děti, kdy, rodiče žádají o odklad školní docházky)

– děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zásztupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele!

Děti budou ve skupině do 15-ti dětí.

O rozdělení dětí rozhodne vedení školy.

2. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, které bude probíhat 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek.

Mateřská škola zajišťuje testování dětí neinvazivními antigenními testy.

Děti budou testovány testy: SINGCLEAN

K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky inefekčního virového onemocnění

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání.

3. Průběh testování v MŠ

Mateřská škola poskytuje antigenní testy, které je možné aplikovat tzv. samoodběrem.  U testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – rodič, zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo býtt pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit.

Doba provedení a vyhodnocení testu je cca 20 minut. Rodič je po tuto dobu přítomný. Po odebrání stěru odchází z testovací místnosti a bude čekat s dítětem v šatně na vyhodnocení výsledku.

V případě negativního výsledku, rodič odvede své dítě do třídy. 

V případě pozitivního výsledku, rodič odvede své dítě domů a nahlásí pozitivitu dítěte dětskému lékaři, který provede opatření k vyšetření dítěte PCR testy.

Vážení rodiče,

žádáme vás o spolupráci při dodržování výše uvedených pokynů. I pro nás, zaměstnance školy a pedagogické pracovníky je tato situace  zcela nová. Žádá po  nás úkony, se kterými se musíme dostatečně a s předstihem seznámit, vyzkoušet si je.

Věříme, že společnými silami vše zvládneme a podaří se nám všem, abychom se tady v co nejbližší době již sešli v plném počtu.

                                                                      

Bc. Zuzana Němcová, ředitelka MŠ

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
Mobil: 773 781 690
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme
6. 12.     Mikuláš v MŠ
17. 12.    Vánoční posezení u stromečku

 

Naše fotografie