PROVOZ MŠ O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH

Vážení rodiče, 

v době podzimních prázdnin od 27. 10. do 29. 10. 2021 bude naše mateřská škola z organizačních důvodu UZAVŘENA. 

Zároveň se na Vás obracíme s prosbou – využijte tyto dny pro doléčení Vašich dětí, abychom se v následujícím měsíci zde sešli všichni zdraví a v co největším počtu. 🙂

Děkujeme za pochopení

Bc. Zuzana Němcová

ZRUŠENO PLAVÁNÍ 21. 10.

Z důvodu vysoké nemocnosti byla zrušena další lekce plavání. S lektorkou plavání budou domluvené 2 náhradní hodiny plavání.

Bc. Zuzana Němcová, ředitelka 

VÁNOČNÍ FOCENÍ ZRUŠENO!

Vážení rodiče, 

z důvodu vysoké nemocnosti dětí je Vánoční focení, které bylo plánováno na 25. 10., ZRUŠENO. Náhradní termín bude včas upřesněn! Na webových stránkách a na nástěnkách v mateřské škole dle zvyklostí.

Děkujeme za pochopení 

Zrušená lekce PLAVÁNÍ

Vážení rodiče, 

dne 23. 09. 221 došlo ke zrušení lekce Plavání. Bude proto náhradní hodina o které budete včas informování a to na nástěnkách v MŠ (Sluníčka). 

Děkujeme za pochopení p. uč. Eva a Zuzka

Opětovně hlášený útok na MŠ

Vážení rodiče, 

dnes 20. 05. 2021 jsme byli příslušníkem PČR informování o opětovném hlášeném útoku v rámci České republiky na mateřské a základní školy. Proto prosíme o obezřetnost v okolí naší mateřské školy a nepouštějte do budovy ŽÁDNOU CIZÍ OSOBU.

Děkuji za pochopení

 

Němcová Zuzana, Bc. 

ředitelka MŠ Kateřinice 

Provoz od 10. 05. 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 03. 05. 2021 bude od 10. května 2021 plně obnoven provoz mateřské školy. Ta se otevře pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

 

Zuzana Němcová

ředitelka

Prázdninový provoz – šk. rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v letošním školním roce 2020/2021 bude prázdninový provoz mateřské školy upraven takto:

 

V červenci:   01. 07. 2021 – 16. 07. 2021     PROVOZ MŠ

                           17. 07. 2021 – 31. 07. 2021      MŠ  UZAVŘENA

V srpnu:        01. 08. 2021 – 31. 08. 2021      MŠ UZAVŘENA

 

V době uzavření prázdnin bude probíhat výmalba mateřské školy včetně přípravných prací. Pro letošní rok je plánovaná výmalba šaten, chodeb a obou schodišť.                                                                           

                                                                                                 Bc.Zuzana Němcová

                                                                                                 ředitelka MŠ              

Informace k otevření mateřské školy od 12. 04. 2021

Vážení zákonní zástupci dětí,

oznamujeme Vám, že na základě mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví ze dne 06. 04. 2021, bude v Mateřské škole Kateřinice od 12. 04. 2021 zahájena prezenční výuka v níže uvedeném termínu.

Žádáme Vás, jejichž dětí se nástup do MŠ týká, abyste oznámili mateřské škole, zda vaše dítě v pondělí 12. 04. 2021 či další dny do mateřské školy nastoupí.

Informaci podejte prostřednictvím  emailu na adresu ms@katerinice.cz nebo telefonicky na číslo 773 781 690.

1.Mateřskou školu mohou navštěvovat děti:

– v povinném předškolním vzdělávání, tey děti, které od září 2021 nastupují do základní školy (zde patří i děti, kdy, rodiče žádají o odklad školní docházky)

– děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zásztupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele!

Děti budou ve skupině do 15-ti dětí.

O rozdělení dětí rozhodne vedení školy.

2. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, které bude probíhat 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek.

Mateřská škola zajišťuje testování dětí neinvazivními antigenními testy.

Děti budou testovány testy: SINGCLEAN

K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky inefekčního virového onemocnění

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání.

3. Průběh testování v MŠ

Mateřská škola poskytuje antigenní testy, které je možné aplikovat tzv. samoodběrem.  U testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – rodič, zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo býtt pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit.

Doba provedení a vyhodnocení testu je cca 20 minut. Rodič je po tuto dobu přítomný. Po odebrání stěru odchází z testovací místnosti a bude čekat s dítětem v šatně na vyhodnocení výsledku.

V případě negativního výsledku, rodič odvede své dítě do třídy. 

V případě pozitivního výsledku, rodič odvede své dítě domů a nahlásí pozitivitu dítěte dětskému lékaři, který provede opatření k vyšetření dítěte PCR testy.

Vážení rodiče,

žádáme vás o spolupráci při dodržování výše uvedených pokynů. I pro nás, zaměstnance školy a pedagogické pracovníky je tato situace  zcela nová. Žádá po  nás úkony, se kterými se musíme dostatečně a s předstihem seznámit, vyzkoušet si je.

Věříme, že společnými silami vše zvládneme a podaří se nám všem, abychom se tady v co nejbližší době již sešli v plném počtu.

                                                                      

Bc. Zuzana Němcová, ředitelka MŠ

Zápis dětí do MŠ

Vážení rodiče,

na základě usnesení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a epidemiologické situace v ČR bude bohužel i v letošním školním roce probíhat zápis do Mateřské školy distančně.

Veškeré potřebné informace najde v pozvánce – odkaz níže. 

Pozvánka k zápisu do MŠ 05-2021

Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na našich webových stránkách, pod záložkou Dokumenty MŠ. 

Němcová Zuzana, ředitelka

Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče,

 z důvodu nepříznivé pandemické situace není možné zorganizovat prezenční způsob zápisu do 1. ročníku. Zápis bude tedy probíhat distanční formou, a to v rozmezí dnů od 14. 4. do 28. 4.2021.

Tímto se prodlužuje termín podání žádostí.

Jak budete postupovat:

  1. Pod ikonkou „Přijímací řízení“ najdete formuláře Žádost o přijetí a Zápisní lístek, vytisknete, vyplníte a zašlete
  2. do datové schránky školy (h46mthv)
  3. emailem s elektronickým podpisem na adresu zstrnavka@gmail.com
  4. poštou na adresu ZŠ Trnávka, Trnávka 89, 742 58
  5. osobně (pokud zvolíte tento způsob, schránka pro sběr žádostí bude připravena každý pracovní den od 6. 4. do 28. 4. v době od 8.00 do 11.30. Z bezpečnostních důvodů nebudeme nechávat schránku volně přístupnou mimo tento časový úsek.
  6. Pokud požadujete odklad, vyplníte Žádost o odklad, kterou najdete taktéž pod ikonkou „Přijímací řízení“. K této žádosti přiložíte:
  7. vyjádření školního poradenského zařízení (PPP, SPC)
  8. potvrzení dětského lékaře

Zašlete na školu některým z výše uvedených způsobů.

Upozorňuji, že bez přiložených dokumentů nemůže být žádosti o odklad vyhověno a musí být přerušeno správní řízení do doby jejich nabytí, nejpozději do 31. 5. 2021.

  1. O rozhodnutí Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a emailu, který nám, prosím, nezapomeňte čitelně uvést do zápisního lístku.

Děkuji za pochopení této mimořádné situace.

Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
Mobil: 773 781 690
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme

04. 11.    Plavání

11. 11.     Plavání

18. 11.    Plavání

Naše fotografie