Informace k otevření mateřské školy od 12. 04. 2021

Vážení zákonní zástupci dětí,

oznamujeme Vám, že na základě mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví ze dne 06. 04. 2021, bude v Mateřské škole Kateřinice od 12. 04. 2021 zahájena prezenční výuka v níže uvedeném termínu.

Žádáme Vás, jejichž dětí se nástup do MŠ týká, abyste oznámili mateřské škole, zda vaše dítě v pondělí 12. 04. 2021 či další dny do mateřské školy nastoupí.

Informaci podejte prostřednictvím  emailu na adresu ms@katerinice.cz nebo telefonicky na číslo 773 781 690.

1.Mateřskou školu mohou navštěvovat děti:

– v povinném předškolním vzdělávání, tey děti, které od září 2021 nastupují do základní školy (zde patří i děti, kdy, rodiče žádají o odklad školní docházky)

– děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zásztupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele!

Děti budou ve skupině do 15-ti dětí.

O rozdělení dětí rozhodne vedení školy.

2. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, které bude probíhat 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek.

Mateřská škola zajišťuje testování dětí neinvazivními antigenními testy.

Děti budou testovány testy: SINGCLEAN

K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky inefekčního virového onemocnění

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání.

3. Průběh testování v MŠ

Mateřská škola poskytuje antigenní testy, které je možné aplikovat tzv. samoodběrem.  U testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – rodič, zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo býtt pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit.

Doba provedení a vyhodnocení testu je cca 20 minut. Rodič je po tuto dobu přítomný. Po odebrání stěru odchází z testovací místnosti a bude čekat s dítětem v šatně na vyhodnocení výsledku.

V případě negativního výsledku, rodič odvede své dítě do třídy. 

V případě pozitivního výsledku, rodič odvede své dítě domů a nahlásí pozitivitu dítěte dětskému lékaři, který provede opatření k vyšetření dítěte PCR testy.

Vážení rodiče,

žádáme vás o spolupráci při dodržování výše uvedených pokynů. I pro nás, zaměstnance školy a pedagogické pracovníky je tato situace  zcela nová. Žádá po  nás úkony, se kterými se musíme dostatečně a s předstihem seznámit, vyzkoušet si je.

Věříme, že společnými silami vše zvládneme a podaří se nám všem, abychom se tady v co nejbližší době již sešli v plném počtu.

                                                                      

Bc. Zuzana Němcová, ředitelka MŠ

Zápis dětí do MŠ

Vážení rodiče,

na základě usnesení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a epidemiologické situace v ČR bude bohužel i v letošním školním roce probíhat zápis do Mateřské školy distančně.

Veškeré potřebné informace najde v pozvánce – odkaz níže. 

Pozvánka k zápisu do MŠ 05-2021

Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na našich webových stránkách, pod záložkou Dokumenty MŠ. 

Němcová Zuzana, ředitelka

Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče,

 z důvodu nepříznivé pandemické situace není možné zorganizovat prezenční způsob zápisu do 1. ročníku. Zápis bude tedy probíhat distanční formou, a to v rozmezí dnů od 14. 4. do 28. 4.2021.

Tímto se prodlužuje termín podání žádostí.

Jak budete postupovat:

  1. Pod ikonkou „Přijímací řízení“ najdete formuláře Žádost o přijetí a Zápisní lístek, vytisknete, vyplníte a zašlete
  2. do datové schránky školy (h46mthv)
  3. emailem s elektronickým podpisem na adresu zstrnavka@gmail.com
  4. poštou na adresu ZŠ Trnávka, Trnávka 89, 742 58
  5. osobně (pokud zvolíte tento způsob, schránka pro sběr žádostí bude připravena každý pracovní den od 6. 4. do 28. 4. v době od 8.00 do 11.30. Z bezpečnostních důvodů nebudeme nechávat schránku volně přístupnou mimo tento časový úsek.
  6. Pokud požadujete odklad, vyplníte Žádost o odklad, kterou najdete taktéž pod ikonkou „Přijímací řízení“. K této žádosti přiložíte:
  7. vyjádření školního poradenského zařízení (PPP, SPC)
  8. potvrzení dětského lékaře

Zašlete na školu některým z výše uvedených způsobů.

Upozorňuji, že bez přiložených dokumentů nemůže být žádosti o odklad vyhověno a musí být přerušeno správní řízení do doby jejich nabytí, nejpozději do 31. 5. 2021.

  1. O rozhodnutí Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a emailu, který nám, prosím, nezapomeňte čitelně uvést do zápisního lístku.

Děkuji za pochopení této mimořádné situace.

Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka

Když se chce, všechno jde :-)

Malá ukázka toho, jak šikovná jsou “Sluníčka” a jejich rodiče 🙂 

 

 

 

Distanční výuka 08. 03 – 12. 03.

Dobré odpoledne všem dětem a všem rodičům,

nejprve dovolte, abych všem ženám popřála vše nejlepší k dnešnímu MDŽ

A nyní již k “našim” dětem. Budeme opět pokračovat vítáním jara, jarními květinami, růstem rostlin, změnami v přírodě.

V příloze zasílám materiál a 2 pracovní listy. Zbývající pracovní listy zašlu během zítřka.

Děti krom poslaného materiálu dostanou ještě jeden úkol: nakreslí nám obrázek na téma: Moje procházka jarní přírodou :-). Vaším úkolem bude obrázek nafotit nebo oskenovat a poslat na školkový e-mail. Výtvory vašich dětí dáme na webové stránky mateřské školy. Byly bychom s paní učitelkou velmi rády, kdyby se děti naučily nějakou básničku a tu nám zarecitovaly a vy nám děti natočily, nebo je vyfotily při práci (taktéž poslali na školkový email).

Velmi si cením vaší spolupráce, bez které by to nešlo.

Už je nám po nich smutno a těšíme se až se sejdeme všichni v naší kateřinské školičce 🙂

Němcová Zuzana

Voláme jaro

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Distanční výuka od 01. 03. 2021

Vážení rodiče,

na základě povinného distančního vzdělávání (děti předškolního věku) zasílám materiály pro děti.

Vzhledem k tomu, že jsme povinni vést záznam, zda se distanční výuky (DV) zúčastnili všichni předškoláci, prosím o zpětnou vazbu (netřeba všechny pracovní listy, ale třeba pouze dva, buď poslat mailem, nebo přinést do MŠ až po znovuotevření). Záleží na vás 🙂

Jako další náměty: vytleskávání slov související s jarem (sněženka, jaro, slunce, tráva, zelená, čáp, stromy, petrklíč, atd.), řekni slovo začínající na písmeno ……

Ještě nás s p. uč. Janou L. napadlo, že by bylo fajn, kdyby si děti zasadily doma nějaké semínko, zalévaly by si ho, mohly byste si povídat o tom, co potřebuje, aby z něho rostlinka vyrostla a společně sledovat jak klíčí a pak roste.

Samozřejmě tyto materiály mohou použít i rodiče dětí ze třídy Káčátek 🙂

Datum na materiálu neberte závazně 🙂 Nechceme vás úkoly zahltit

Přeji všem mnoho zdaru s dětmi při plnění těchto úkolů, i když z vlastní zkušenosti vím, že je to velmi náročné.

Snad tyto opatření nebudou trvat dlouho a brzy se všichni v naší školičce sejdeme

Němcová Zuzana, ředitelka

Povinné-předškolní-vzdělávání-1.3.-5.3.2021 (1)

PROVOZ MŠ OD 01. 03. 2021

Vážení rodiče, 

na základě usnesení Vlády ČR ze dne 26. 02. 2021 s účinnosti od 01. 03. 2021 dochází k uzavření všech škol a školských zařízení včetně škol mateřských.

Plánované uzavření MŠ je 3 týdny, může se však změnit. Informace o znovuotevření budou na webových stránkách MŠ, popř. v rozhlasu obou obcí. 

Zájemci o ošetřovné, si formulář stáhnou na webových stránkách OSSZ, vyplní a odevzdají zaměstnavateli. 

Nyní již není potřeba potvrzení z mateřské školy.

 Děkuji za pochopení

 

Němcová Zuzana

ředitelka

PLAVÁNÍ

Z důvodů omezení počtu dětí na m2 se prozatím plavání ruší.

O pokračování plavání budete informování na webových stránkách a nástěnkách mateřské školy. 

 

Děkujeme za pochopení.

 

Němcová Zuzana, ředitelka

PODZIMNÍ HRA S ČASEM aneb LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

Páteční sluníčko 8.listopadu nám nenapovídalo, že by se s námi chtěl podzim rozloučit a předat svoji vládu zimě. Tento den jsme v naší mateřské škole připravily pro děti tradiční lampiónový průvod.

Jak se rozloučit s podzimem, přivítat zimu, když sluníčko tak krásně svítí?

Bude svítit dlouho nebo se brzy schová?

Bude tma, ve které jsou rozsvícené lampiónky krásně vidět?

Pojaly jsme tedy páteční odpoledne jako „HRU S ČASEM“.

Že vše má svůj čas připomínaly aktivity na jednotlivých stanovištích ve dvoře komunitního centra, školce a na školní zahradě. Na podzim se sklízejí brambory – děti vozily pytel brambor. Pouštějí se draci – vázaly drakům mašličky na ocásky. Sbírají se kaštany – v překážkové dráze hledaly v trávě rozsypané kaštany. Nakreslily kolektivní podzimní obrázky. Se všemi úkoly si děti musely pospíšit. Na hřišti, kde už za šera s rozsvícenými lampiónky došly, na ně čekalo překvapení. Výborný jablíčkový perník a teplý čaj. Příjemným zakončením byl příjezd sv. Martina, který nám připomenul, že už je zima opravdu za dveřmi. Tomu, že se páteční dopoledne tak dobře vydařilo přispěla i pomoc rodičů při organizaci akce, naší paní kuchařce Bohunce děkujeme za skvělou upečenou dobrotu, paní Katce Tylečkové za teplý čaj. Také mamince našeho kamaráda Bartíka, že nám se svým koníčkem krásně zahrála „sv. Martina“ a v neposlední řadě i obci Kateřinice za hudební podkreslení celé akce.

 

Za kolektiv mateřské školy všem děkuje

 

                                               Jana ze Sluníček

Příběh OTAKÁRKA FENYKLOVÉHO

Když jsem v polovině září minulého roku objevila v zahradě na kopru housenky, nenapadlo by mne, že napíšu tento příběh. Byly to velké, barevné housenky Otakárka fenyklového. Řekla jsem si: „O ten zážitek přece nemohu ochudit děti ve školce!“ Dne 14. září jsem ve skleničce, s kouskem kopru, jednu takovou krásku přinesla.

Housenku jsme si pořádně prohlédli a vyfotili. Pomocí lupy jsme zjistili, že je zelenočerně proužkovaná s oranžovými puntíky. Dostala jméno Žofinka. Ještě ten den jsme si ji nakreslili, vystřihli a nalepili. Tajně jsme doufali, že se nám zakuklí a budeme mít motýlka. A opravdu!

 Během čtyř dnů si „upletla“ zelený kabátek a uložila se ke spánku. Také kuklu jsme si pořádně prohlédli. Jakou má barvu, tvar, jak je jemným vlákýnkem přichycená ke koprovému stonku. Skleničku s kuklou jsme postavili na skříň, aby měla housenka klid.

Přešel říjen, listopad, prosinec…překulil se nový rok. I někteří rodiče se začali na zakuklenou housenku vyptávat.

Asi uschla, mysleli jsme si všichni.

Přišlo jaro, první  motýlci už poletovali venku a těšili se z teplých slunečních paprsků. A naše Žofinka pořád spala. Až jednou…

Bylo to takhle v pondělí, kolem 27. května, když přiběhla paní Renátka, že nám v ložnici na okně sedí překvapení! Sláva! To bylo radosti! Byl tam překrásný motýl – Otakárek fenyklový!

Zase jsme si ho pořádně prohlédli, vyfotili a samozřejmě ukázali našim mladším kamarádům z Káčátek.

Nu a pak už jsme jej vypustili ven. Potřeboval se totiž po tak dlouhém spánku posilnit!

Příběh se uzavřel. Všechno dobře dopadlo!

Snad tě Žofinko – Otakárku někdy někde venku potkáme.

 

 

                     Paní učitelka Jana ze Sluníček

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
Mobil: 773 781 690
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme
03. 05. – 16. 05 2021           Zápis dětí do MŠ
Naše fotografie