Platby v MŠ

Školné

Výše školného je od 01. 09. 2022 stanovena na 360,- Kč měsíčně.

Stravné

Záloha na stravné je od 01. 09. 2022 rozdělena dle docházky dětí:

polodenní: 700,- Kč měsíčně

celodenní:  900,- Kč měsíčně,  7 let 1 000,- Kč měsíčně 

Finanční limit dle věkové kategorie:

  • strávníci 3 – 6 let:

celodenní stravování 41,- Kč

přesnídávka 8,- Kč (9,- Kč děti 7 leté )

oběd 21,- Kč (22,- Kč děti 7 leté)

odpolední svačina 8,- Kč (9,- Kč děti 7 leté )

pitný režim 4,- Kč  (všechny věkové kategorie)

  • strávníci 7 let (děti, které dovrší ve školním roce 2022/2023 sedm let)

Celodenní stravování 44,- Kč

Celodenní stravné zahrnuje:

  • přesnídávka
  • oběd
  • odpolední svačinu
  • celodenní pitný režim

Platba stravného a školného

Úhrada stravného se hradí bezhotovostně na účet mateřské školy a to vždy k 15. dni měsíce, na měsíc následující (měsíc předem)! 2x ročně probíhá celkové vyúčtování stravy.

Vyúčtování stravného bude vždy provedeno  k 31. 01. a k  30. 06. Přeplatky za stravné budou vráceny  v hotovosti zákonným  zástupcům dětí.

Absence platby stravného je dle §35 školského zákona důvodem rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, o kterém rozhoduje ředitel mateřské školy.

Úhrada školného bude probíhat jinak než úhrada stravného. Platba bude prováděna převodem z účtu a to vždy k 15. dni měsíce na měsíc v němž dítě koná docházku do MŠ.

První platba školného se platí tedy v září (do 15. 09.) na září a poslední platba v červnu na měsíc červen.

Děti, které dovrší k 31. 08. 2022 věku 5-ti let a děti s OŠD jsou od školného dle školského zákonu osvobozeny. 

Účet mateřské školy:  238534539/0300

Vriabilní symbol: jako VS bude uváděno rodné číslo dítěte

!!! Je nutné, aby byly zadány 2 trvalé příkazy – zvlášť pro stravné a zvlášť pro školné. !!!

 

Omlouvání a přihlašování dětí

Dítě lze omluvit nejpozději vždy ráno toho dne kdy nepřijde, a to nejpozději do 8,00 hod. Můžete své dítě omluvit osobně v mateřské škole nebo telefonicky na čísle 556 729 019, popř. na mobil MŠ 773 781 690. 

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
Mobil: 773 781 690
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme
 2.6. – 3.6.    Spaní dětí v MŠ (Sluníčka)
10.6.      Vystoupení na Den obce (obě třídy) 
15.6.       Rozloučení s předškoláky 14,30 hod. 
20.6.    Školní výlet Káčátek
22.6.     Odpaďáček (vzdělávací program Káčátka)
Naše fotografie