Platby v MŠ

Školné

Výše školného je stanovena na 300,- Kč měsíčně.

Stravné

Záloha na stravné je rozdělena dle docházky dětí:

polodenní: 500,- Kč měsíčně

celodenní:  700,- Kč měsíčně

Finanční limit dle věkové kategorie:

  • strávníci 3 – 6 let:

celodenní stravování 30,- Kč

přesnídávka 6,- Kč (7,- Kč děti 7 leté )

oběd 18,- Kč (19,- Kč děti 7 leté)

odpolední svačina 6,- Kč (všechny věkové kategorie)

  • strávníci 7 let (děti, které dovrší ve školním roce 2014/2015 sedm let)

Celodenní stravování 32,- Kč

Celodenní stravné zahrnuje:

  • přesnídávka
  • oběd
  • odpolední svačinu
  • celodenní pitný režim

Platba stravného a školného

Úhrada stravného se hradí bezhotovostně na účet mateřské školy a to vždy k 15. dni měsíce, na měsíc následující. 2x ročně probíhá celkové vyúčtování stravy.

Vyúčtování stravného bude vždy provedeno  k 31. 01. a k  30. 06. Přeplatky za stravné budou vráceny  v hotovosti zákonným  zástupcům dětí.

Absence platby stravného je dle §35 školského zákona důvodem rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, o kterém rozhoduje ředitel mateřské školy.

Úhrada školného bude probíhat jinak než úhrada stravného. Platba bude prováděna převodem z účtu a to vždy k 15. dni měsíce na měsíc v němž dítě koná docházku do MŠ.

První platba školného se platí tedy v září (do 15. 09.) na září a poslední platba v červnu na měsíc červen.

Děti, které dovrší k 31. 08. 2017 věku 5-ti let a děti s OŠD jsou od školného dle školského zákonu osvobozeny. 

Účet mateřské školy:  238534539/0300

Vriabilní symbol: jako VS bude uváděno rodné číslo dítěte

!!! Je nutné, aby byly zadány 2 trvalé příkazy – zvlášť pro stravné a zvlášť pro školné. !!!

 

Omlouvání a přihlašování dětí

Dítě lze omluvit nejpozději vždy ráno toho dne kdy nepřijde, a to nejpozději do 8,00 hod. Můžete své dítě omluvit osobně v mateřské škole nebo telefonicky na čísle 556 729 019.

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme
25. 03.         Canisterapie (celá MŠ)
28. 03.         Plavání 5. lekce 
29. 03.         Návštěva knihovny (Sluníčka)
03. 04.         Exkurze přírodní rezervace Kotvice (Sluníčka)
04. 04.         Plavání 6. lekce 
08.04.          Planetárium, odjezd v 08,00 hod. (celá MŠ)
09.04.           Exkurze Policie ČR, Kopřivnice (Sluníčka)
11. 04.          Plavání 7. lekce 
11. 04.          Informativní schůzka ke Škole v přírodě, v 16,00 hod. 
16. 04.         Velikonoce v Žerotínském zámku (Sluníčka)
17. 04.          Velikonoce na statku u Matěje 
18. 04.          Plavání 8. lekce 
 24.04.          Divadlo Beruška
25. 04.         Plavání 9. lekce 
25. 04.          Recyklohrátky s rodiči 15,00 hod. 
02. 05.         Plavání 10. lekce 
02. 05.          Zápis do MŠ
06.-10. 05.  Zotavovací pobyt  Horní Bečva 
14. 05.          Divadlo Letadlo s pohádkou
20. 05.         Školní výlet Káčátka 
04. 06.          Školní výlet Sluníčka 
07. 06.          Spaní v MŠ
13.  06.         Rozloučení s předškoláky 

 

 

 

 

Naše fotografie