Platby v MŠ

Školné

Výše školného je stanovena na 300,- Kč měsíčně.

Stravné

Záloha na stravné je rozdělena dle docházky dětí:

polodenní: 500,- Kč měsíčně

celodenní:  700,- Kč měsíčně

Finanční limit dle věkové kategorie:

  • strávníci 3 – 6 let:

celodenní stravování 30,- Kč

přesnídávka 6,- Kč (7,- Kč děti 7 leté )

oběd 18,- Kč (19,- Kč děti 7 leté)

odpolední svačina 6,- Kč (všechny věkové kategorie)

  • strávníci 7 let (děti, které dovrší ve školním roce 2019/2020 sedm let)

Celodenní stravování 32,- Kč

Celodenní stravné zahrnuje:

  • přesnídávka
  • oběd
  • odpolední svačinu
  • celodenní pitný režim

Platba stravného a školného

Úhrada stravného se hradí bezhotovostně na účet mateřské školy a to vždy k 15. dni měsíce, na měsíc následující. 2x ročně probíhá celkové vyúčtování stravy.

Vyúčtování stravného bude vždy provedeno  k 31. 01. a k  30. 06. Přeplatky za stravné budou vráceny  v hotovosti zákonným  zástupcům dětí.

Absence platby stravného je dle §35 školského zákona důvodem rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, o kterém rozhoduje ředitel mateřské školy.

Úhrada školného bude probíhat jinak než úhrada stravného. Platba bude prováděna převodem z účtu a to vždy k 15. dni měsíce na měsíc v němž dítě koná docházku do MŠ.

První platba školného se platí tedy v září (do 15. 09.) na září a poslední platba v červnu na měsíc červen.

Děti, které dovrší k 31. 08. 2019 věku 5-ti let a děti s OŠD jsou od školného dle školského zákonu osvobozeny. 

Účet mateřské školy:  238534539/0300

Vriabilní symbol: jako VS bude uváděno rodné číslo dítěte

!!! Je nutné, aby byly zadány 2 trvalé příkazy – zvlášť pro stravné a zvlášť pro školné. !!!

 

Omlouvání a přihlašování dětí

Dítě lze omluvit nejpozději vždy ráno toho dne kdy nepřijde, a to nejpozději do 8,00 hod. Můžete své dítě omluvit osobně v mateřské škole nebo telefonicky na čísle 556 729 019.

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
Mobil: 773 781 690
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme
24. 05.     Školní výlet – celodenní  (Sluníčka), odjezd 8,00 hod.
01. 06., 02. 06.     Zápis ukrajinských dětí, 13,00 – 15,00 hod. 
03.06.      Spaní dětí v MŠ – Cesta kolem světa (Sluníčka)
06. 06.     Divadlo Letadlo (celá MŠ) 10,30 hod. 
16. 06.      Rozloučení s předškoláky 
 

 

 

 

Naše fotografie