Návštěva ve Sluníčkách

V pátek 16. února jsme u nás ve sluníčkách přivítali milou návštěvu.

Na naše malé školáčky se přišla podívat paní ředitelka, Mgr.Ivana Vidličková, ze Základní školy v Trnávce.

Vstup do 1.třídy základní školy je důležitým mezníkem v životě dítěte.

Na to, aby dobře obstály, se naši nejmenší připravují hned po vstupu do mateřské školy. Ač se to někomu nebude zdát, odloučení od rodičů, soužití s novými kamarády, respektování učitelek i setkávání s jinými dospělými osobami v MŠ, v některých případech i dodržování základních hygienických a stravovacích návyků jsou jedny z prvních úkolů, se kterými se musí tak malinké děti potýkat. Kromě toho všeho získávají díky svým učitelkám bohaté poznatky z různých oblastí života člověka.

Ve starším oddělení si tyto získané poznatky a dovednosti obohacují a prohlubují tak, aby byl přestup z MŠ do ZŠ plynulý a pro dítě co nejméně problematický.

Co všechno dovedeme,jsme paní ředitelce v tak krátké době samozřejmě nemohli ukázat.

Při svém představování školáčci předvedli úroveň výslovnosti. Rozvoj myšlení si procvičili při sestavování časové posloupnosti a následném vyprávění příběhu podle obrázků. Započítali jsme si při manipulaci s kostkou, obrázky a předměty, které nás běžně obklopují. K tomu všemu jsme si ověřili spolupráci a komunikaci ve dvojicích, trojicích.

Správné držení tužky a kresebný projev jsme paní ředitelce ukázali při kresbě postavy, a když jsme kreslili obrázek podle pokynů naší paní učitelky.

Snad jsme to zvládli dobře! Paní ředitelka nás pochválila(dostali jsme také sladkou odměnu), popřála mnoho dalších úspěchů a zároveň nás pozvala na návštěvu do školy ještě před zápisem .

Budeme se těšit na naše bývalé kamarády!

Školáčci ze SLUNÍČEK 🙂

Setkání se speciální pedagožkou – logopedkou Mgr. Petrou Špačkovou

Ve čtvrtek,  8.2.2018 proběhla v prostorách naší školky v rámci projektu „Uvidíme svět jinýma očima“ logopedická beseda se speciální pedagožkou – logopedkou Mgr. Petrou Špačkovou.

     Paní logopedka se zaměřila hlavně na děti předškolního věku, seznámila rodiče s vývojovými fázemi řeči, trpělivě odpovídala na všechny otázky, názorně ukázala, jak můžeme s dětmi procvičovat mluvidla doma a poradila, kdy už je vhodné navštívit klinického logopeda. Přinesla také zajímavé hry, knížky a pomůcky, pomocí kterých můžeme zábavnou formou řeč, slovní zásobu a sluchové a zrakové vnímání u dětí rozvíjet.

      I když, podle posledních průzkumů i našich zkušeností, dětí s vadami řeči rychle přibývá, na besedě se nás sešlo pouze 8 rodičů. Paní logopedka všem doporučila neváhat s objednáním se ke klinickému logopedovi, protože objednávací lhůty jsou žalostně dlouhé, jako u všech dětských odborníků, a to ve větších městech  6-9 měsíců.

Ano, taky jsme se tak divili.

     Děkujeme za zorganizování této přínosné a zajímavé besedy a příště, u jiného tématu se snad sejdeme ve větším počtu.

      Za rodiče i školku Hana Krasňanová.

STŘÍPKY Z LYŽOVÁNÍ – Sluníčka i Káčátka

DEN PRVNÍ:          

– Ráno trošku hektické ☺

– V autobuse – už abychom tam byli!!!

– Kupodivu máme všichni přeskáče i lyže – nikdo nelyžuje v bačkůrkách☺

– Svačina přišla k chuti – nic nezbylo!

– „ Lyžujeme“!!!

– Už jedeme zpátky­???

– Nikdo nechybí ani nepřebývá!                           TAK ZASE ZÍTRA! 

DEN  DRUHÝ:       

– ráno jsme skvěle připraveni – čekáme na autobus☺

– sluníčko se včera vykoukalo – dneska prý spí!

– naši instruktoři se na nás těšili – MY TAKÉ ☺

– obouvání jde podstatně lépe – LYŽE už tak ne

– budeme mít krásné foto ☺

– heslo dne: NA ZEMI JE TO NEJLEPŠÍ!

– na zpáteční cestě, kromě Kubíka, spí už také Nikolka – no nejsou z rodiny?                TAK ZÍTRA AHOJ!

DEN TŘETÍ       

– zlobí nás počasí – taje

– zatím lyžujeme ☺

– Heslo dne: dneska nespadnu!!! ☺

– nechybí, ani nepřebývají žádné rukavice ANI DĚTI! ☺

– Kubík usnul při jízdě autobusem tam i zpět. Ještě, že neusnul na lyžích ☺

– neopouští nás dobrá nálada ☺                                 ZÍTRA ZÁVODÍME!!!

DEN ČTVRTÝ:  

– počasí je jako na jaře

– v lyžařském areálu nás nečeká sníh, ale ledovka

– předali jsme instruktorům nakreslené obrázky ☺

– kupodivu jsme šikovní a moc nepadáme ☺

– lyžujeme, závodíme, fandíme, fotíme ☺

– už jedem zase zpátky? Ještě chvilku…                   AHOJ, ZÍTRA NAPOSLEDY!

DEN PÁTÝ:     

– Bude tam ještě sníh?

– Hurá, něco tady je! 😀

– Už přijela maminka, tatínek? 🙂   Musím se před nimi vytáhnout!

– Radši brečím! 🙁

– Konečně mám diplom a medaili!   😀

– Stojím na stupních vítězů! 😉    Je to jako na olympiádě.

                  

 
   UŽ JE KONEC!  VYHRÁLI JSME!!! 🙂

 

Tématické spaní v mateřské škole

Integrovaný záchranný systém, 150,155,158

( 12.a 13.ledna -SLUNÍČKA)

Přemýšlely jsme, na jaké téma dětem připravit spaní ve školičce. A protože oblíbená námětová hra našich kluků je „Na policisty“ a našich děvčátek „ Na lékařku“,velmi dobrou spolupráci máme také s místními hasiči, zvítězilo téma INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM.

Už od rána byly dětem nabízeny aktivity, ve kterých např. skládaly vrstvené puzzle HASIČI, LIDSKÉ TĚLO, DOPRAVNÍ NEHODA, loto POVOLÁNÍ. U stolečku si děti mohly vybarvit tématické omalovánky, V herně se rozvinula hra „Na dopravu“, kde kluci převážně využili různé kostky a stavebnice Lego, Cliks, plastovou dráhu, dopravní značky. Malá herna se zase proměnila v lékařskou ordinaci.

Počasí nám tuto zimu mnoho nepřeje a tak jsme páteční dopolední krátkou procházku zakončili u požární zbrojnice. Prohlédli jsme si alespoň budovu zbrojnice zvenku a povyprávěli o tom, jak vypadá hasičské auto nebo oblečení hasiče.

Při odpočinku nám paní učitelka přečetla hasičskou pohádku O dráčku Hasíkovi.

Odpoledne si děti vybraly, čím by chtěly po zbytek dne být: zda zdravotníkem, hasičem, policistou. Podle toho dostaly odznak, který si přilepily na tričko. Kupodivu si děti rozdělily jednotlivá povolání tak, že vzniklo jedno družstvo chlapců – hasičů, druhé družstvo chlapců – policistů a děvčata byla zdravotnicemi a lékařkami (i když měly paní učitelky obavy, že všichni kluci budou chtít být policisty) Paní ředitelka se stala majorem a paní učitelka kapitánem.

Potom „ major Zuzana Němcová“ vyhlásila rychlé opuštění budovy, v důsledku požáru v MŠ. Děti se musely co nejrychleji obléknout a vyjít s baterkou před mateřskou školu (bylo totiž už docela šero). Nešli jsme však daleko. Ve dvoře komunitního centra nám hasiči přistavili hasičské auto, které jsme si mohli prohlédnout, posadit se do něj, vylézt po žebříku nahoru až na střechu auta. To byla paráda!! Verunka se trošku bála, přestože mezi hasiči byl i její tatínek. Hasiči byli tak hodní, že nám do školky půjčili opravdické hadice. Bylo už docela tma a zima, když jsme se vrátili do školky.

Po občerstvení se ve skupinkách skládaly tématické rozstříhané obrázky,z různých stavebnic sestavovaly telefonní čísta150,155,158,112. Potom nám naše „velitelky“připravily zajímavou činnost – simulovaný odběr krve.Povídali jsme si o krvi, jak je pro nás důležitá, jak se s opravdickou krví zachází,co je to odběr krve( některé děti měly zkušenost s dárcovstvím krve svých rodičů), co je to krevní banka, krevní transfúze apod. Potom jsme si vyzkoušeli nabrat „ krev“ do injekční stříkačky a odvážní píchli nemocnému plyšovému papouškovi injekci.

Následovala závodivá hra družstev, kde děti přenášely panenku na improvizovaných nosítkách, prolézaly s baterkami tunely, procvičily hrubou motoriku při manipulaci s opravdickou požární hadicí.

Nemohly chybět pracovní listy, na kterých jsme řešili: Co potřebuje doktorka, Přestupky v dopravě, Cestu hasičských aut.

Po večeři přišla slibovaná návštěva, prap. Radek Velart – policista, který dětem přečetl příběhy:  Jak Julie zapálila les a o tom, Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi.A představte si, pořád jsme ještě nešli spát! Kluci si prohlíželi policistovu uniformu a najednou zjistili, že se nám ztratily naše zdravotnice. Policista nám doporučil vzít baterky a vyrazit po školce vyhledat ztracené osoby.

Naše pátrání bylo úspěšné a v oddělení Káčátek jsme je našli!!! Byly mezi nimi i „zraněné osoby“, které jsme pomocí improvizovaných nosítek museli kousek odnést. Uff – to bylo něco!

Našli jsme pohřešované, hasiči odklidili „ hromadu suti“, pomohli jsme „raněným“! Zase jsme se něčemu naučili.

Tolik zážitků nás natolik unavilo, že už jsme si jen nachystali spaní, vykonali nezbytnou hygienu, převlékli do pyžamka a někteří z nás spali za chvíli, jako když je do vody hodí.

Ráno, po snídani, jsme spokojeně s rodiči odcházeli domů a těch dárečků co jsme dostali! Díky a zase někdy budeme ve školce spát!?!

 

 Malí ZDRAVOTNÍCI, HASIČI A POLICISTÉ

Tématické setkání s rodiči

Vážení rodiče, 

v rámci projektu “Uvidíme svět jinýma očima” financovaného z Operačního programu Vývoj výzkum vzdělávání (OP VVV) probíhají v mateřské škole “Tématická setkávání s rodiči”. Každé setkání je zaměřeno na jiné téma.

V listopadu bylo setkání zaměřeno na Problematické chování dětí, ať již spojeno s adaptací dětí v MŠ, zařazováním dětí mladších 3 let, na dětí s afektivním chováním popř. s problémy v jídle. 

Plánujeme setkání další ať už se speciálním pedagogem – logopedem, zubařkou, aj. 

Tato setkávání jsou pro rodiče zdarma. Více informací bude vždy na nástěnkách. 

 

Na Vaši účast se společně těšíme i s externími lektorkami

Bc. Zuzana Němcová

Svatomartinský lampionový průvod

Svatý Martin je nejen patronem vinařů a vojáků, oslava jeho svátku znamená pro každého něco jiného.

Někteří se těší na Svatomartinskou husu, jiní na dobré Svatomartinské víno, mnozí na sněhovou nadílku a pro děti z naší mateřské školy je svátek sv. Martina již, dá se říci, tradičně spojen s lampionovým průvodem, uspáváním broučků a příjezdem sv. Martina na svém koni. Letos tomu nebylo jinak.

            Již několik dní předem se děti z Káčátek i Sluníček těšily na průvod se světélky, vzájemně si sdělovaly, jaký lampion mají připravený a jaké překvapení je asi v průvodu čeká. Letos měly děti čekání na začátek průvodu zpříjemněno malováním na obličej, kdy se děti mohly,díky šikovným rukám paní Markéty Londinové,
na chvilku proměnit v onoho broučka, zvířátko, oblíbeného hrdinu či jinou postavu.

S příchodem 16 hodiny děti spolu se svými rodiči a sourozenci a lampiony rozmanitých tvarů a barev vydali průvodem po naší malebné vesnici směrem od školky k prodejně Jednota. Poté dolů do vesnice, kde se průvod zastavil a pod vedením paní učitelek ze Sluníček si děti i rodiče malinko procvičili postřeh předáváním jablíčka a míčku „Ježka“ po kruhu a také si malinkoprotáhli těla😊. Poté průvod pokračoval směrem k hřišti. Cestou děti splnily další úkol – najít tři spadlé listy a schovat si je. Proč asi?

Na Hřišti nás už čekaly paní učitelky z Káčátek, které pro nás měly připravený malý kvíz, zda děti poznají, ke kterému stromu  nasbírané lístky patří a také zda děti poznají broučky, kteří se chystají k zimnímu spánku. Pak si každé dítko uložilo svého broučka do postýlky z listí a popřálo mu sladké sny.

Ale to už se nám začalo stmívat a všechny děti se svými rodiči, dychtivě očekávali příjezd sv. Martina. Čekání nám zpříjemnil teplý čaj a výborný koláč….Svatý Martin ani letos nezklamal, byť nepřivezl sníh, přijel děti zpovzdálí pozdravit a dokázal tak, že není pouze legendou, ale že skutečně existuje a věříme, že se s ním setkáme zase napřesrok.

 

Za všechny děti a rodiče moc děkuje za krásný podzimní zážitek

 

Leona, maminka Jáchymka ze Sluníček

Dotazník 2017

Vážení rodiče,

v rámci zkvalitňování našich služeb vůči Vám a Vašim dětem Vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je zcela anonymní, s jeho výsledky budete seznámeni na nástěnce a na webových stránkách školy. S podněty, připomínkami a nápady od Vás budeme dále pracovat. Dotazník prosím odevzdejte do připravené krabice v šatně, a to nejdéle ve středu 30. 11. 2017. Předem moc děkujeme a věříme, že dotazník vyplníte pravdivě. Vaše odpovědi zakroužkujte, případně se u některých otázek můžete i rozepsat, případně váš názor napsat na zvláštní papír, který přiložíte k dotazníku.

Za kolektiv MŠ Bc. Zuzana Němcová, ředitelka.

Pokračovat ve čtení

Sluníčkové DÝŇOHRÁTKY

Jedna malá dýně smát se chtěla, na schody se přikoulela,

jedna malá dýně smát se chtěla, sama hlídá dům a sedí u dveří…

…zpívají děti ve Sluníčkách oblíbenou písničku o dýních.

Tuto písničku jsme chtěli rodičům zazpívat na odpolední pracovní dílničce, ale představte si vůbec nebyl čas!

Děti a hlavně rodiče byli plně zaujati tvořením.

Brzy odpoledne se začala třída plnit rodiči. Někteří z nich (no co si budeme povídat, hlavně maminky) si na sluníčkové Dýňohrátky přinášeli ne jednu, ale hned několik připravených dýní. Na každý stoleček sluníčkové paní učitelky Zuzka, Hanka a Jana přichystaly něco jiného. Každý si mohl vybrat a popustit uzdu své fantazii.

U prvního stolečku si technikou tupování vyrobili ze zavařovací sklenice „dýňovou“ lucerničku.

U dalšího vznikaly z okrasných dýní a samolepících folií malá strašidýlka.

Na třetím stolečku děti kreslily černým fixem na celofánový sáček strašidelný, nebo kdo chtěl veselý, obličej. Prý to bude překvapení!!! No to jsme zvědavé!

A u největšího stolečku už vznikaly zajímavé vydlabané dýně. A musím říct, že některé děti byly tak šikovné, že ani nepotřebovaly pomocnou ruku svých rodičů.

Zakončení přišlo v „americkém stylu“ – do námi  pokreslených celofánových sáčků nám paní učitelka Hanka nasypala voňavý, ještě teplý popcorn. Júúú. Prý abychom do večeře vydržely!

To byly super dýňohrátky, říkal v umývárně Filipovi s rozzářeným obličejem Adrian.

 

Venku se už stmívalo, když jsme s hotovými výrobky odcházeli všichni spokojeně domů

Nevěříte? Koukněte na fotky z vydařeného setkání.

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Dagmar Davidová
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme
 21. 5. – 25. 5.  Zotavovací pobyt Evraz, Horní Bečva 
29. 5.  Exkurze na policejní stanici (Sluníčka)
30. 5.  Výlet Valašské Meziříčí (Káčátka)
30. 5.  Výlet Rožnov pod Radhoštěm (Sluníčka)
1. 6.  Den dětí (v rámci dopoledne)
14. 6. 14,00 Rozloučení s předškoláky
16. 6. Vystoupení ke Dni Obce Kateřinice (obě oddělení)

 

 

 

Naše fotografie