Tématické setkání s rodiči

Vážení rodiče, 

v rámci projektu “Uvidíme svět jinýma očima” financovaného z Operačního programu Vývoj výzkum vzdělávání (OP VVV) probíhají v mateřské škole “Tématická setkávání s rodiči”. Každé setkání je zaměřeno na jiné téma.

V listopadu bylo setkání zaměřeno na Problematické chování dětí, ať již spojeno s adaptací dětí v MŠ, zařazováním dětí mladších 3 let, na dětí s afektivním chováním popř. s problémy v jídle. 

Plánujeme setkání další ať už se speciálním pedagogem – logopedem, zubařkou, aj. 

Tato setkávání jsou pro rodiče zdarma. Více informací bude vždy na nástěnkách. 

 

Na Vaši účast se společně těšíme i s externími lektorkami

Bc. Zuzana Němcová

Svatomartinský lampionový průvod

Svatý Martin je nejen patronem vinařů a vojáků, oslava jeho svátku znamená pro každého něco jiného.

Někteří se těší na Svatomartinskou husu, jiní na dobré Svatomartinské víno, mnozí na sněhovou nadílku a pro děti z naší mateřské školy je svátek sv. Martina již, dá se říci, tradičně spojen s lampionovým průvodem, uspáváním broučků a příjezdem sv. Martina na svém koni. Letos tomu nebylo jinak.

            Již několik dní předem se děti z Káčátek i Sluníček těšily na průvod se světélky, vzájemně si sdělovaly, jaký lampion mají připravený a jaké překvapení je asi v průvodu čeká. Letos měly děti čekání na začátek průvodu zpříjemněno malováním na obličej, kdy se děti mohly,díky šikovným rukám paní Markéty Londinové,
na chvilku proměnit v onoho broučka, zvířátko, oblíbeného hrdinu či jinou postavu.

S příchodem 16 hodiny děti spolu se svými rodiči a sourozenci a lampiony rozmanitých tvarů a barev vydali průvodem po naší malebné vesnici směrem od školky k prodejně Jednota. Poté dolů do vesnice, kde se průvod zastavil a pod vedením paní učitelek ze Sluníček si děti i rodiče malinko procvičili postřeh předáváním jablíčka a míčku „Ježka“ po kruhu a také si malinkoprotáhli těla😊. Poté průvod pokračoval směrem k hřišti. Cestou děti splnily další úkol – najít tři spadlé listy a schovat si je. Proč asi?

Na Hřišti nás už čekaly paní učitelky z Káčátek, které pro nás měly připravený malý kvíz, zda děti poznají, ke kterému stromu  nasbírané lístky patří a také zda děti poznají broučky, kteří se chystají k zimnímu spánku. Pak si každé dítko uložilo svého broučka do postýlky z listí a popřálo mu sladké sny.

Ale to už se nám začalo stmívat a všechny děti se svými rodiči, dychtivě očekávali příjezd sv. Martina. Čekání nám zpříjemnil teplý čaj a výborný koláč….Svatý Martin ani letos nezklamal, byť nepřivezl sníh, přijel děti zpovzdálí pozdravit a dokázal tak, že není pouze legendou, ale že skutečně existuje a věříme, že se s ním setkáme zase napřesrok.

 

Za všechny děti a rodiče moc děkuje za krásný podzimní zážitek

 

Leona, maminka Jáchymka ze Sluníček

Dotazník 2017

Vážení rodiče,

v rámci zkvalitňování našich služeb vůči Vám a Vašim dětem Vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je zcela anonymní, s jeho výsledky budete seznámeni na nástěnce a na webových stránkách školy. S podněty, připomínkami a nápady od Vás budeme dále pracovat. Dotazník prosím odevzdejte do připravené krabice v šatně, a to nejdéle ve středu 30. 11. 2017. Předem moc děkujeme a věříme, že dotazník vyplníte pravdivě. Vaše odpovědi zakroužkujte, případně se u některých otázek můžete i rozepsat, případně váš názor napsat na zvláštní papír, který přiložíte k dotazníku.

Za kolektiv MŠ Bc. Zuzana Němcová, ředitelka.

Pokračovat ve čtení

Sluníčkové DÝŇOHRÁTKY

Jedna malá dýně smát se chtěla, na schody se přikoulela,

jedna malá dýně smát se chtěla, sama hlídá dům a sedí u dveří…

…zpívají děti ve Sluníčkách oblíbenou písničku o dýních.

Tuto písničku jsme chtěli rodičům zazpívat na odpolední pracovní dílničce, ale představte si vůbec nebyl čas!

Děti a hlavně rodiče byli plně zaujati tvořením.

Brzy odpoledne se začala třída plnit rodiči. Někteří z nich (no co si budeme povídat, hlavně maminky) si na sluníčkové Dýňohrátky přinášeli ne jednu, ale hned několik připravených dýní. Na každý stoleček sluníčkové paní učitelky Zuzka, Hanka a Jana přichystaly něco jiného. Každý si mohl vybrat a popustit uzdu své fantazii.

U prvního stolečku si technikou tupování vyrobili ze zavařovací sklenice „dýňovou“ lucerničku.

U dalšího vznikaly z okrasných dýní a samolepících folií malá strašidýlka.

Na třetím stolečku děti kreslily černým fixem na celofánový sáček strašidelný, nebo kdo chtěl veselý, obličej. Prý to bude překvapení!!! No to jsme zvědavé!

A u největšího stolečku už vznikaly zajímavé vydlabané dýně. A musím říct, že některé děti byly tak šikovné, že ani nepotřebovaly pomocnou ruku svých rodičů.

Zakončení přišlo v „americkém stylu“ – do námi  pokreslených celofánových sáčků nám paní učitelka Hanka nasypala voňavý, ještě teplý popcorn. Júúú. Prý abychom do večeře vydržely!

To byly super dýňohrátky, říkal v umývárně Filipovi s rozzářeným obličejem Adrian.

 

Venku se už stmívalo, když jsme s hotovými výrobky odcházeli všichni spokojeně domů

Nevěříte? Koukněte na fotky z vydařeného setkání.

V září u Sluníček

Ještě jsme se ve školičce ani nestačili pořádně rozkoukat a už 15. září jsme absolvovali první lekci předplaveckého výcviku v Plavecké škole ve Fryčovicích. Srdečně nás přivítali manželé Pustkovi. Protože oba mají profesionální přístup k malým dětem, vše proběhlo perfektně, nikdo se nebál, žádnému neukápla slzička. Přestože nás v tomto školním roce plave hodně ( celkem 26 dětí), děti jsou překvapivě samostatné v sebeobsluze a ve vodě šikovné. Tak ať jim to dobře plave, protože pohyb ve vodě je zdravý.

V září jsme se zaměřili na seznamování dětí s pravidly soužití v kolektivu, s navazováním kontaktů v blízkém okolí, učili se uplatňovat základní společenské návyky.Někteří z nás mají s tímto nemalé problémy a tak se těmto pravidlům chování budeme věnovat i nadále. Hodně jsme si povídali a také kreslili členy našich rodin, osvojovali si pojmy rodiče, sourozenci, prarodiče, a uvědomovali si úlohu maminky, tatínka i nás samých.

Také jsme si vyprávěli o tom, že i zvířátka mají své rodiny. Pokud se jim však něco stane, nedovedou se o nemocného nebo poraněného kamaráda postarat. A tak jsou tady lidé, kteří se o nemocná a poraněná zvířata starají a uzdravená pak pouštějí do volné přírody. To a ještě spousty zajímavostí jsme se dozvěděli při návštěvě Záchranné stanice v Bartošovicích. Provázel nás pan Kašinský, který nám ukázal různé druhy našich sov, dravce. Na vlastní oči jsme si mohli prohlédnout výra, orlici, sovu pálenou, krkavce, kavku a zblízka i káně, které můžeme běžně vidět i na našich procházkách, ale letící hrozně vysoko. Tak snad si ji už nespleteme s orlem! Také už víme, jak se chovat, když najdeme v přírodě malého zajíčka nebo kolouška (nesahat a odejít pryč! Maminka by jej už nepřijala. A mláďátko by zahynulo.) Tak to v přírodě chodí. Ještě, že naši rodiče se o nás tak dobře starají.

Na závěr jsme dostali krásnou brožurku, plnou rad jak se chovat když …. Odcházeli jsme plni krásných zážitků z pěkně prožitého dopoledne.

 

 

                                                                                              Sluníčka 🙂

SLUNÍČKA OZNAMUJÍ A NA VĚDOMOST DÁVAJÍ …

 

…že byla svatba veliká a celé dopoledne hrála muzika.

Pár koní od Dostálů odvezl svatebčany, svědky, paní oddávající, paní matrikářku a nevěstu se ženichem k oltáři. Svatební pár, Elen Tylečková a Petr Bakeš, prošli špalírem svatebních hostů – krásně vystrojených spolužáků, k oltáři, paní matrikářka Jana Limberková pronesla dojatě úvodní řeč, předala slovo oddávající Zuzce Němcové, která zpečetila slib obou kamarádů. Elenka a Peťa si vyměnili přátelská pohlazení i prstýnek a náramek přátelství a slíbili si věrné přátelství navždy. Proběhlo fotografování a všichni jsme se těšili na slavnostní tabuli a také na tancování. Pochutnali jsme si na krásném svatebním dortu, koláčích a cukroví, připili novo(staro)kamarádům ke štěstí, trochu jsme také zapařili a po výborném svatebním obědě, jsme spokojeně akci ukončili. Všechny děti dostali perníková srdíčka na památku, cukrovinky a balónky. Dle dokumentace ve fotogalerii můžete vidět, že svatba se vydařila a všechny děti si ji náramně užili.

            ….a proč to vlastně všechno bylo

no, slovo dalo slovo a kamarádi ze školky, kteří se ale musí v nastávajícím školním roce rozejít, neboť Elenka jde do školy a Peťa zůstává ve školce a nebudou spolu trávit již tolik času, se velmi trápili a paní ředitelku napadla předloha k této „svatební“ akci, která všechny účastníky ihned nadchla. Děti zažili zase něco jiného, vyzkoušeli si, v dnešní době možná už trochu vzácnou, společenskou událost, krásně se vystrojili, učesali, kulturně stolovali a všechno si realisticky a parádně užili.

   Velké poděkování patří: 

panu Kutáčovi za povoz s koňmi a paní Dostálové za foto/video

panu Novobilskému za fotodokumentaci

paní Velčovské za svatební koláčky 

paní Tylečkové za poskytnutí místa, svatební dorty a komplet cattering

                                                     Klára Velčovská, Zuzana Němcová

Rozloučení s předškoláky….          …i ten nejlepší večírek musí jednou skončit

 

i pro naše předškoláčky Klárku, Sebika, Verču, Alexe, Haničku, Přemka, Vladěnku, Matěje, Elenku a Ondru, kteří si jistě tuto tříletou školkovou párty užili.

Budoucí školáci a mladší spolužáci, paní učitelky, rodiče, zástupci obce Kateřince i Trnávky se sešli v úterý 13. června na hřišti v Kateřinicích a naše poslední společná show mohla začít.

Našich 10 dětí bylo pasováno na školáky! Velké gratulace a předání dárečků – triček a pytlíků na cvičební úbor od Klubu rodičů v zastoupení paní Terezky Mičkalové a Markéty Londinové, šerp a ručníků do školy od paní ředitelky Zuzky a paní učitelky Jany. To vše ještě doplnili přáními úspěchů a taktéž předáním dárečků starostové obcí Kateřinice pan Radek Novák a Trnávky pan Dalibor Šimečka – děti dostali kufříky a pera.

Nicméně, co si budeme nalhávat, naše show vygradovala příchodem Klaunů na volné noze s milionem bublinek a oblíbenými balónkovými zvířátky. Děti a všichni účastníci show, si myslím, akci pořádně užili. A, ač to tak nebývá, tak naše rozloučení se školáky, bylo opravdu veselé a žádná slzička neukápla, zatím….

 

Holky a kluci, přeji vám mnoho zdarů a úspěchů a ať je ta školní párty pořádně veselá!  🙂 

 

Děkuji za účast a dárky zástupcům obcí Kateřince a Trnávka, paní ředitelce Zuzaně Němcové a paní učitelce Janě Limberkové za perfektní organizaci, rodičům za hojnou účast a paní Katce Tylečkové za super občerstvení.

 

                                                                                               Klára Velčovská

SLUNÍČKOVÝ VÝLET

            A počasí nám na výlet do zámku a zahrad v Kuníně opravdu vyšlo. Třída Sluníček vyrazila v 9:15 od školky autobusem a v 10:30 už vešla rovnou do pohádkového zámku.

            A teď vám povím jak to bylo …. sešli jsme se i s dětmi z Fulneku, Studénky a Kravař v pohádkovém sále kunínského zámku a pohádka mohla začít. Dozvěděli jsme se, jak to doopravdy bylo s Jeníkem za pecí, jeho mámou a buchtami a přesvědčili se o tom, že dobro musí zvítězit nad zlem.

Následovala prohlídka komnat a v té jedné jsme si pověděli o loutkách, jak se vodí, jak ožívají a jak se jmenují. Také jsme hádali, z kterých pohádek loutky jsou. Filípek Velart vyhrál casting na čerta a s pekelným kolegou z Fulneka vystrašili všechny děti, hlavně Evičku. Za to Karlička i s druhou slečnou z Fulneka nám ukázali zase hodné víly v tzv. polomaskách. Například poměnkovou a červánkovou vílu. Ještě jsme, jen tak zběžně a  každý podle svého svědomí, nakoukli do pekla a pohádková prohlídka pokračovala.

Vrátili jsme se o komnatu zpět a mohli vyzkoušet kostýmy, takže Filípek Velart si mohl střihnout roli kouzelného dědečka, Peťa Bakeš se proměnil ve vodníka, Adrianek zase v chrabrého prince a i děti z Fulnecké školky si zahráli, například na princeznu či hostinského. Zato Mirečkovi se naše ochotnické divadlo moc nezdálo a raději zvolil úprk do zadních lavic. Poté jsme se už všichni proměnili v pozorné návštěvníky zámku a paní průvodkyně nám řekla, jak se tenkrát, strašně dávno, na zámku žilo. Asi největší rozruch způsobila informace o tom, že jedna kněžna měla 16 dětí.  Rozpoznat trofeje byl pro naše děti snadný úkol, za to plivátko, poznala jen paní učitelka Jana.

Potom už nastal čas oběda a zámecký kuchař nám připravil královské hody přímo v zahradě. Ten kdo měl málo snědl oplatek od maminky a už nás čekal autobus, který nás odvezl zase zpět do naší školky jako z pohádky J

 

                                                                                                     Klára Velčovská

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Dagmar Davidová
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme
 20. 12. Vánoční nadílka v MŠ (dopoledne)
5. 1. Divadlo Beruška 40,- Kč
Ekologický program E-liška – náhradní termín
22. 1. – 26. 1. Kurz usměvavé lyžování (přihlášené děti)
8. 2. Beseda s rodiči se speciálním pedagogem – logopedem 15,30 hod. 

 

 

 

Naše fotografie