SEZNAM DĚTÍ KÁČÁTKA OD 1. 09. 2019

 1. BAJEROVÁ KAROLÍNA
 2. BLAŽEK MARTIN
 3. BRUS LUBOMÍR
 4. ČERNOCHOVÁ NIKOL
 5. FRANKOVÁ ROZÁLIE
 6. GÉRYK ELIÁŠ
 7. HANZELKOVÁ MIA
 8. JANEČEK JAN
 9. JAROŠOVÁ JITKA
 10. KABÁT BARTOLOMĚJ
 11. KLEČKOVÁ AMÁLIE
 12. KONEČNÁ ADÉLA
 13. KRASŇANOVÁ ELA
 14. KRASŇAN VILÉM
 15. MATĚJ DOMINIK
 16. MATĚJOVÁ MARIE
 17. MOKROŠOVÁ NIKOL
 18. PETEROVÁ KATEŘINA
 19. SOKOLÍKOVÁ ELIŠKA
 20. SZABÓ EMA
 21. VYBÍRAL ELIÁŠ
 22. VYBÍRAL MATYÁŠ
 23. ZIGOVÁ LAURA VIKTORIA
 24. ŽILINEC ERIK

Karneval 2019

Vážení rodiče, milí příznivci a přátelé naší mateřské školy,

rádi bychom Vás všechny informovali o údajích z tradičního maškarního plesu:

PŘÍJMY: 37 441,- Kč

VÝDAJE: 15 310,- Kč

CELKOVÝ VÝDĚLEK: 22 131,- Kč

 

HLAVNÍMI SPONZORY PRO LETOŠNÍ ROK BYLI:

Obec Kateřinice

Obec Trnávka

Petr Monsport

Tereza Mičkalová

Jiří Matěj

Marie Papáková

Veronika Schenková

Adéla Nováková

manželé Bulovi

 

Poděkování patří všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a realizaci karnevalu. Všem velmi děkujeme.      

                                                       Bc. Zuzana Němcová, ředitelka

Sláva, ty jsi MALÍŘ!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamarádi, rodiče, lidičky…,  podělte se s námi o radost, o kterou se zasloužili nejmladší občánkové Kateřinic, jež navštěvují oddělení Káčátek v místní MŠ.

Tu radost způsobilo sdělení, že děti, Barbora Daňková a Šimon Mokroš, bezkonkurenčně zvítězily v mezinárodní  výtvarné soutěži s názvem MŮJ SEN (MY DREAM) 2018, kterou každoročně pořádá město Příbor jako připomínku data a místa narození S. Freuda (zakladatele psychoanalýzy).

Barunka a Šimonek se podělili o 1. a 2. místo v I. kategorii (děti ve věku 3-6 let). Jejich obrázky s názvem “Kdybych byla jarní víla” a “Zavřu oči – a je tu hned dinosauří svět” se líbily nejen nám, učitelkám, ale zjevně i porotcům.

Přesto, že obě děti se věnují výtvarnému projevu často a rády, je nemožné posoudit, nakolik se uplatnil jejich viditelný talent, nakolik šťastný výběr námětu, vedení či jiné okolnosti. Každopádně jim velmi gratulujeme, neboť jejich radost je současně krásným poděkováním za naši práci s nimi.

                                                                                                                

Jana Brišová a Hana Hanzalová, učitelky

 

Setkání se speciální pedagožkou – logopedkou Mgr. Petrou Špačkovou

Ve čtvrtek,  8.2.2018 proběhla v prostorách naší školky v rámci projektu „Uvidíme svět jinýma očima“ logopedická beseda se speciální pedagožkou – logopedkou Mgr. Petrou Špačkovou.

     Paní logopedka se zaměřila hlavně na děti předškolního věku, seznámila rodiče s vývojovými fázemi řeči, trpělivě odpovídala na všechny otázky, názorně ukázala, jak můžeme s dětmi procvičovat mluvidla doma a poradila, kdy už je vhodné navštívit klinického logopeda. Přinesla také zajímavé hry, knížky a pomůcky, pomocí kterých můžeme zábavnou formou řeč, slovní zásobu a sluchové a zrakové vnímání u dětí rozvíjet.

      I když, podle posledních průzkumů i našich zkušeností, dětí s vadami řeči rychle přibývá, na besedě se nás sešlo pouze 8 rodičů. Paní logopedka všem doporučila neváhat s objednáním se ke klinickému logopedovi, protože objednávací lhůty jsou žalostně dlouhé, jako u všech dětských odborníků, a to ve větších městech  6-9 měsíců.

Ano, taky jsme se tak divili.

     Děkujeme za zorganizování této přínosné a zajímavé besedy a příště, u jiného tématu se snad sejdeme ve větším počtu.

      Za rodiče i školku Hana Krasňanová.

STŘÍPKY Z LYŽOVÁNÍ – Sluníčka i Káčátka

DEN PRVNÍ:          

– Ráno trošku hektické ☺

– V autobuse – už abychom tam byli!!!

– Kupodivu máme všichni přeskáče i lyže – nikdo nelyžuje v bačkůrkách☺

– Svačina přišla k chuti – nic nezbylo!

– „ Lyžujeme“!!!

– Už jedeme zpátky­???

– Nikdo nechybí ani nepřebývá!                           TAK ZASE ZÍTRA! 

DEN  DRUHÝ:       

– ráno jsme skvěle připraveni – čekáme na autobus☺

– sluníčko se včera vykoukalo – dneska prý spí!

– naši instruktoři se na nás těšili – MY TAKÉ ☺

– obouvání jde podstatně lépe – LYŽE už tak ne

– budeme mít krásné foto ☺

– heslo dne: NA ZEMI JE TO NEJLEPŠÍ!

– na zpáteční cestě, kromě Kubíka, spí už také Nikolka – no nejsou z rodiny?                TAK ZÍTRA AHOJ!

DEN TŘETÍ       

– zlobí nás počasí – taje

– zatím lyžujeme ☺

– Heslo dne: dneska nespadnu!!! ☺

– nechybí, ani nepřebývají žádné rukavice ANI DĚTI! ☺

– Kubík usnul při jízdě autobusem tam i zpět. Ještě, že neusnul na lyžích ☺

– neopouští nás dobrá nálada ☺                                 ZÍTRA ZÁVODÍME!!!

DEN ČTVRTÝ:  

– počasí je jako na jaře

– v lyžařském areálu nás nečeká sníh, ale ledovka

– předali jsme instruktorům nakreslené obrázky ☺

– kupodivu jsme šikovní a moc nepadáme ☺

– lyžujeme, závodíme, fandíme, fotíme ☺

– už jedem zase zpátky? Ještě chvilku…                   AHOJ, ZÍTRA NAPOSLEDY!

DEN PÁTÝ:     

– Bude tam ještě sníh?

– Hurá, něco tady je! 😀

– Už přijela maminka, tatínek? 🙂   Musím se před nimi vytáhnout!

– Radši brečím! 🙁

– Konečně mám diplom a medaili!   😀

– Stojím na stupních vítězů! 😉    Je to jako na olympiádě.

                  

 
   UŽ JE KONEC!  VYHRÁLI JSME!!! 🙂

 

Tématické setkání s rodiči

Vážení rodiče, 

v rámci projektu “Uvidíme svět jinýma očima” financovaného z Operačního programu Vývoj výzkum vzdělávání (OP VVV) probíhají v mateřské škole “Tématická setkávání s rodiči”. Každé setkání je zaměřeno na jiné téma.

V listopadu bylo setkání zaměřeno na Problematické chování dětí, ať již spojeno s adaptací dětí v MŠ, zařazováním dětí mladších 3 let, na dětí s afektivním chováním popř. s problémy v jídle. 

Plánujeme setkání další ať už se speciálním pedagogem – logopedem, zubařkou, aj. 

Tato setkávání jsou pro rodiče zdarma. Více informací bude vždy na nástěnkách. 

 

Na Vaši účast se společně těšíme i s externími lektorkami

Bc. Zuzana Němcová

Svatomartinský lampionový průvod

Svatý Martin je nejen patronem vinařů a vojáků, oslava jeho svátku znamená pro každého něco jiného.

Někteří se těší na Svatomartinskou husu, jiní na dobré Svatomartinské víno, mnozí na sněhovou nadílku a pro děti z naší mateřské školy je svátek sv. Martina již, dá se říci, tradičně spojen s lampionovým průvodem, uspáváním broučků a příjezdem sv. Martina na svém koni. Letos tomu nebylo jinak.

            Již několik dní předem se děti z Káčátek i Sluníček těšily na průvod se světélky, vzájemně si sdělovaly, jaký lampion mají připravený a jaké překvapení je asi v průvodu čeká. Letos měly děti čekání na začátek průvodu zpříjemněno malováním na obličej, kdy se děti mohly,díky šikovným rukám paní Markéty Londinové,
na chvilku proměnit v onoho broučka, zvířátko, oblíbeného hrdinu či jinou postavu.

S příchodem 16 hodiny děti spolu se svými rodiči a sourozenci a lampiony rozmanitých tvarů a barev vydali průvodem po naší malebné vesnici směrem od školky k prodejně Jednota. Poté dolů do vesnice, kde se průvod zastavil a pod vedením paní učitelek ze Sluníček si děti i rodiče malinko procvičili postřeh předáváním jablíčka a míčku „Ježka“ po kruhu a také si malinkoprotáhli těla😊. Poté průvod pokračoval směrem k hřišti. Cestou děti splnily další úkol – najít tři spadlé listy a schovat si je. Proč asi?

Na Hřišti nás už čekaly paní učitelky z Káčátek, které pro nás měly připravený malý kvíz, zda děti poznají, ke kterému stromu  nasbírané lístky patří a také zda děti poznají broučky, kteří se chystají k zimnímu spánku. Pak si každé dítko uložilo svého broučka do postýlky z listí a popřálo mu sladké sny.

Ale to už se nám začalo stmívat a všechny děti se svými rodiči, dychtivě očekávali příjezd sv. Martina. Čekání nám zpříjemnil teplý čaj a výborný koláč….Svatý Martin ani letos nezklamal, byť nepřivezl sníh, přijel děti zpovzdálí pozdravit a dokázal tak, že není pouze legendou, ale že skutečně existuje a věříme, že se s ním setkáme zase napřesrok.

 

Za všechny děti a rodiče moc děkuje za krásný podzimní zážitek

 

Leona, maminka Jáchymka ze Sluníček

Dotazník 2017

Vážení rodiče,

v rámci zkvalitňování našich služeb vůči Vám a Vašim dětem Vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je zcela anonymní, s jeho výsledky budete seznámeni na nástěnce a na webových stránkách školy. S podněty, připomínkami a nápady od Vás budeme dále pracovat. Dotazník prosím odevzdejte do připravené krabice v šatně, a to nejdéle ve středu 30. 11. 2017. Předem moc děkujeme a věříme, že dotazník vyplníte pravdivě. Vaše odpovědi zakroužkujte, případně se u některých otázek můžete i rozepsat, případně váš názor napsat na zvláštní papír, který přiložíte k dotazníku.

Za kolektiv MŠ Bc. Zuzana Němcová, ředitelka.

Pokračovat ve čtení

KÁČÁTKA na LETIŠTI

Ptáte se, jak se ocitnou Káčátka sice pár kilometrů dál od MŠ, ale přímo na mošnovském letišti??? Snadno. Stačí mít mezi sebou vnímavé všetečky, co neposedí, nepostojí, stále je něco zajímá, a tak jim  jednou cestou z jídelny neunikne, že před MŠ stojí jakési modré firemní auto. “Co to je za auto?”, ptá se jeden takový učitelky ode dveří.” Tím přijel tady tatínek Verči, zeptej se a zjisti to.” Udělal to a dostalo se mu odpovědi, že je to auto z letištního servisního centra a nacházejí se tam i jiná auta a zařízení a samozřejmě i letadla, a kdybychom měli zájem…? To už kluci zkoprněli úžasem, holky ztichly a paní  učitelka rychle využila příležitosti. Domluvily se termíny (nebylo to zas tak snadné) a podařilo se.

V pondělí 12. 6. 2017 jsme zažili nezvyklou (nejen pro děti) exkurzi po mošnovském letišti a přilehlém areálu. 

Připadali jsme si jako nějaká VIP skupina, co ji  novým busem přivezli od MŠ přímo k hl. budově letiště; bočním vchodem od vlakového koridoru jsme vstoupili dovnitř, zhlédli jsme zblízka mobilní schody k letadlům a pokračovali jsme do odbavovací haly; co jsme znali z obrázků nebo z vyprávění, jsme viděli na vlastní oči a s vysvětlením, neboť Anetčina maminka zde pracuje. A Verunčin tatínek, co pracuje o kus dál, na nás  už čekal před hl. vchodem s letištním busem. Nalodili jsme se a prohlídka pokračovala. Viděli jsme hangáry s menšími rozličnými letadly i s těmi obrovitými, dopravními, velké nové letištní požární auto – to jsme si i vyzkoušeli; různé stroje a prostředky k údržbě letištní plochy v zimě i v létě, ale hlavně dvě přistávající letadla a  jeden vrtulník, co natankoval a odlétl zase někam do neznáma.

O naší úžasné letištní výpravě bychom mohli básnit ještě dlouho, neboť každý si mohl přijít na své a odnést si nevídané zážitky, ale nic z toho by nebylo, kdyby se o to nezasloužili dva skvělí rodičové – zmiňovaný tatínek Verunky Peterové a maminka Anetky Janečkové. Moc jim děkujeme za ochotu, vstřícnost a zprostředkování zážitků pro všechny (jel nás plný počet). Tento zajímavý výlet završil téma, kterým jsme v MŠ žili, totiž “O dopravě něco víme, na cestě se neztratíme!” No a my tento příspěvek završíme vážně míněným dotazem jednoho z Káčátek, které se ptalo: “Paní učitelko, a kdy my poletíme?”

Za Káčátka J. Brišová

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme
11. 09.       Pes Sorbon – fotbalista
12. 09.       Plavání 1. lekce odjezd od MŠ v 7,30 hod
19. 09.       Plavání 2. lekce 
26. 09.       Plavání 3. lekce
26. 09.       Divadlo v MŠ
03. 10.        Život na vesnici – akce v rámci ORP Kopřivnice 
10. 10.        Plavání 4. lekce 

 

 

 

Naše fotografie