Projekty

Fond Sidus 

https://jqukla.dm1.livefilestore.com/y2phqBTeH8882oYOextUVhxTxVgmsSibx-J_QdQw-mZZOUCQYnRklJaD0DZj9jyeF_Ankn51rfeOOcbnlerckC8XXuHAFNBhLIuHXtrDhidGXE/fond-sidus-logo.jpg?psid=1

 

 

 

 

 
uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné
sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus,
z. ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení
dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické
kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky
FN v Olomouci a na pomoc individuálním
pacientům.
 
Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, Kateřinice, 742 58
 
vydaný dne 5.6.17 12:01


Recyklohraní

Mateřská škola Kateřinice je do projektu zapojena přes 2 roky. Cílem tohoto programu je seznámit děti a prohloubit jejich znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů. Za tu dobu se zúčastnila sběru starých mobilních telefonů, neustále sbíráme baterie k recyklaci. Během roku se zapojujeme také do vyhlášení nejrůznějších úkolů vyhlášené tímto programem.

http://www.recyklohrani.cz/cs/

Celé Česko čte dětem 

V červnu 2015 se naše mateřská škola zapojila do projektu ” Celé Česko čte dětem. Jedná se o projekt celorepublikový, který je zaměřen na podporu předčítání a to nejen formou pohádek před odpoledním odpočinkem, ale i formou zajímavější. Například když k nám přijde přečíst pohádku či nějaký poutavý příběh rodič, prarodič, sourozenec, pan starosta, nebo třeba pan hasič, pan policista, aj. V případě zájmu si udělat si odpolední krátké čtení s rodiči a dětmi a jakou zpětnou vazbu si z něj namalovat nějaký pěkný obrázek.

Projekt “Celé Česko čte dětem”Rodina na kole_big

 

 

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme
25. 03.         Canisterapie (celá MŠ)
28. 03.         Plavání 5. lekce 
29. 03.         Návštěva knihovny (Sluníčka)
03. 04.         Exkurze přírodní rezervace Kotvice (Sluníčka)
04. 04.         Plavání 6. lekce 
08.04.          Planetárium, odjezd v 08,00 hod. (celá MŠ)
09.04.           Exkurze Policie ČR, Kopřivnice (Sluníčka)
11. 04.          Plavání 7. lekce 
11. 04.          Informativní schůzka ke Škole v přírodě, v 16,00 hod. 
16. 04.         Velikonoce v Žerotínském zámku (Sluníčka)
17. 04.          Velikonoce na statku u Matěje 
18. 04.          Plavání 8. lekce 
 24.04.          Divadlo Beruška
25. 04.         Plavání 9. lekce 
25. 04.          Recyklohrátky s rodiči 15,00 hod. 
02. 05.         Plavání 10. lekce 
02. 05.          Zápis do MŠ
06.-10. 05.  Zotavovací pobyt  Horní Bečva 
14. 05.          Divadlo Letadlo s pohádkou
20. 05.         Školní výlet Káčátka 
04. 06.          Školní výlet Sluníčka 
07. 06.          Spaní v MŠ
13.  06.         Rozloučení s předškoláky 

 

 

 

 

Naše fotografie