Projekty

Fond Sidus 

https://jqukla.dm1.livefilestore.com/y2phqBTeH8882oYOextUVhxTxVgmsSibx-J_QdQw-mZZOUCQYnRklJaD0DZj9jyeF_Ankn51rfeOOcbnlerckC8XXuHAFNBhLIuHXtrDhidGXE/fond-sidus-logo.jpg?psid=1

 

 

 

 

 
uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné
sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus,
z. ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení
dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické
kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky
FN v Olomouci a na pomoc individuálním
pacientům.
 
Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, Kateřinice, 742 58
 
vydaný dne 5.6.17 12:01

 

Celé Česko čte dětem 

V červnu 2015 se naše mateřská škola zapojila do projektu ” Celé Česko čte dětem. Jedná se o projekt celorepublikový, který je zaměřen na podporu předčítání a to nejen formou pohádek před odpoledním odpočinkem, ale i formou zajímavější. Například když k nám přijde přečíst pohádku či nějaký poutavý příběh rodič, prarodič, sourozenec, pan starosta, nebo třeba pan hasič, pan policista, aj. V případě zájmu si udělat si odpolední krátké čtení s rodiči a dětmi a jakou zpětnou vazbu si z něj namalovat nějaký pěkný obrázek.

Projekt “Celé Česko čte dětem”Rodina na kole_big

 

 

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme
11. 09.       Pes Sorbon – fotbalista
12. 09.       Plavání 1. lekce odjezd od MŠ v 7,30 hod
19. 09.       Plavání 2. lekce 
26. 09.       Plavání 3. lekce
26. 09.       Divadlo v MŠ
03. 10.        Život na vesnici – akce v rámci ORP Kopřivnice 
10. 10.        Plavání 4. lekce 

 

 

 

Naše fotografie