Projekty

Fond Sidus 

https://jqukla.dm1.livefilestore.com/y2phqBTeH8882oYOextUVhxTxVgmsSibx-J_QdQw-mZZOUCQYnRklJaD0DZj9jyeF_Ankn51rfeOOcbnlerckC8XXuHAFNBhLIuHXtrDhidGXE/fond-sidus-logo.jpg?psid=1

 

 

 

 

 
uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné
sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus,
z. ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení
dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické
kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky
FN v Olomouci a na pomoc individuálním
pacientům.
 
Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, Kateřinice, 742 58
 
vydaný dne 5.6.17 12:01

 

Celé Česko čte dětem 

V červnu 2015 se naše mateřská škola zapojila do projektu ” Celé Česko čte dětem. Jedná se o projekt celorepublikový, který je zaměřen na podporu předčítání a to nejen formou pohádek před odpoledním odpočinkem, ale i formou zajímavější. Například když k nám přijde přečíst pohádku či nějaký poutavý příběh rodič, prarodič, sourozenec, pan starosta, nebo třeba pan hasič, pan policista, aj. V případě zájmu si udělat si odpolední krátké čtení s rodiči a dětmi a jakou zpětnou vazbu si z něj namalovat nějaký pěkný obrázek.

Projekt “Celé Česko čte dětem”Rodina na kole_big

 

 

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
Mobil: 773 781 690
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme
 2.6. – 3.6.    Spaní dětí v MŠ (Sluníčka)
10.6.      Vystoupení na Den obce (obě třídy) 
15.6.       Rozloučení s předškoláky 14,30 hod. 
20.6.    Školní výlet Káčátek
22.6.     Odpaďáček (vzdělávací program Káčátka)
Naše fotografie