Dotazník pro rodiče

 

  1. Jak hodnotíte objekt MŠ? (výzdoba, vybavení, čistota, zahrada, apod.)

  2. Jak hodnotíte vztah učitelek k Vašemu dítěti?

  3. Jak hodnotíte komunikaci s provozními zaměstnanci MŠ?

  4. Jste dostatečně seznámeni se Školním vzdělávacím a Třídním vzdělávacím programem?

  5. Jste dostatečně informováni o tom, co se v MŠ děje a plánuje?

  6. Jak hodnotíte kvalitu výchovně vzdělávacího procesu v MŠ?

  7. Je nabídka vzdělávacích akcí dostatečná? (výlety, plavání, divadla, kroužky, akce s rodiči, atd.)

  8. Souhlasíte s úhradou za kroužky dětí (úhrada slouží na pouze spotřební materiál)?

  9. Máte nějaké zajímavé tipy na školní výlety, akce pro děti?

  10. Co by mohla naše MŠ ve své práci zlepšit, jaké jsou Vaše připomínky, podněty?

  11. Máte zájem o setkání s odborníky? (logopedie, SPC, dětský psycholog, apod.), s jakými?

  12. Jak hodnotíte komunikaci a spolupráci s ředitelkou organizace?

  13. Máte možnost přispět nějakým druhem spolupráce, sponzorským darem MŠ? (spolupráce s firmou, časopisy, kancelářské potřeby, zdravotnický materiál, finanční částky – možnost odečtu od základu daně).

  V případě Vaši účasti na jakékoliv akci budeme rádi za jakýkoliv příspěvek.

  Pouze na základě Vaší zpětné vazby můžeme pracovat na případných zlepšeních nebo pokračovat v tom, co má smysl a u dětí i rodičů úspěch.

  Předem velmi děkuji Bc. Zuzana Němcová, ředitelka MŠ Kateřinice.

  Kontakty

  Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
  Kateřinice 107, 742 58

  IČ: 70984123
  Datová schránka: 4znksnr
  Telefon: 556 729 019
  Mobil: 773 781 690
  E-mail: ms@katerinice.cz
  Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
  Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
  E-mail: jidelna@katerinice.cz

  Připravujeme
   2.6. – 3.6.    Spaní dětí v MŠ (Sluníčka)
  10.6.      Vystoupení na Den obce (obě třídy) 
  15.6.       Rozloučení s předškoláky 14,30 hod. 
  20.6.    Školní výlet Káčátek
  22.6.     Odpaďáček (vzdělávací program Káčátka)
  Naše fotografie