Dotazník pro rodiče

 

1. Jak hodnotíte objekt MŠ? (výzdoba, vybavení, čistota, zahrada, apod.)

2. Jak hodnotíte vztah učitelek k Vašemu dítěti?

3. Jak hodnotíte komunikaci s provozními zaměstnanci MŠ?

4. Jste dostatečně seznámeni se Školním vzdělávacím a Třídním vzdělávacím programem?

5. Jste dostatečně informováni o tom, co se v MŠ děje a plánuje?

6. Jak hodnotíte kvalitu výchovně vzdělávacího procesu v MŠ?

7. Je nabídka vzdělávacích akcí dostatečná? (výlety, plavání, divadla, kroužky, akce s rodiči, atd.)

8. Souhlasíte s úhradou za kroužky dětí (úhrada slouží na pouze spotřební materiál)?

9. Máte nějaké zajímavé tipy na školní výlety, akce pro děti?

10. Co by mohla naše MŠ ve své práci zlepšit, jaké jsou Vaše připomínky, podněty?

11. Máte zájem o setkání s odborníky? (logopedie, SPC, dětský psycholog, apod.), s jakými?

12. Jak hodnotíte komunikaci a spolupráci s ředitelkou organizace?

13. Máte možnost přispět nějakým druhem spolupráce, sponzorským darem MŠ? (spolupráce s firmou, časopisy, kancelářské potřeby, zdravotnický materiál, finanční částky – možnost odečtu od základu daně).

V případě Vaši účasti na jakékoliv akci budeme rádi za jakýkoliv příspěvek.

Pouze na základě Vaší zpětné vazby můžeme pracovat na případných zlepšeních nebo pokračovat v tom, co má smysl a u dětí i rodičů úspěch.

Předem velmi děkuji Bc. Zuzana Němcová, ředitelka MŠ Kateřinice.

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme
25. 03.         Canisterapie (celá MŠ)
28. 03.         Plavání 5. lekce 
29. 03.         Návštěva knihovny (Sluníčka)
03. 04.         Exkurze přírodní rezervace Kotvice (Sluníčka)
04. 04.         Plavání 6. lekce 
08.04.          Planetárium, odjezd v 08,00 hod. (celá MŠ)
09.04.           Exkurze Policie ČR, Kopřivnice (Sluníčka)
11. 04.          Plavání 7. lekce 
11. 04.          Informativní schůzka ke Škole v přírodě, v 16,00 hod. 
16. 04.         Velikonoce v Žerotínském zámku (Sluníčka)
17. 04.          Velikonoce na statku u Matěje 
18. 04.          Plavání 8. lekce 
 24.04.          Divadlo Beruška
25. 04.         Plavání 9. lekce 
25. 04.          Recyklohrátky s rodiči 15,00 hod. 
02. 05.         Plavání 10. lekce 
02. 05.          Zápis do MŠ
06.-10. 05.  Zotavovací pobyt  Horní Bečva 
14. 05.          Divadlo Letadlo s pohádkou
20. 05.         Školní výlet Káčátka 
04. 06.          Školní výlet Sluníčka 
07. 06.          Spaní v MŠ
13.  06.         Rozloučení s předškoláky 

 

 

 

 

Naše fotografie