Co by mělo dítě před nástupem do MŠ umět

Je nad lidské možnosti učitelky mateřské školy, aby byla vždy ku pomoci všem dětem najednou. Je tedy nutné, aby děti před nástupem do školky zvládly některé dovednosti.

  1. Obléknout se a svléknout, obout a zout, složit oblečení
  2. Poznat svoji značku, kterou je označeno místo pro uložení jeho věcí
  3. Poznat svoje oblečení a obuv
  4. Samostatně jíst a pít, umět držet hrníček, lžíci
  5. Umýt si ruce a utřít do ručníku
  6. Používat záchod (plenky jsou nepřípustné)
  7. Vysmrkat se a používat kapesník
  8. Bezpečně chodit po schodech
  9. Uklidit působě hračky, své věci
  10. Zvládat komunikační dovednosti odpovídající věku /řeč/

Dítě by mělo znát základní pravidla slušného chování a dodržovat je/pozdravit,poděkovat,poprosit/Důležité je, aby umělo reagovat na pokyny učitelky.

Čím dříve začnete vše dolaďovat, tím budete ve větší pohodě.

Pravidelností, důsledností a postupem doby jistě zvládnete většinu správných dovedností a návyků. Chvalte své děti, každý pokrok kladně motivujte!

Je velice důležité, aby dítě paní učitelce důvěřovalo.

Nikdy byste tedy neměli  zastrašovat ani paní učitelkou ani školkou !!!

Hodně štěstí a hlavně trpělivosti.

Němcová Zuzana, Bc., řed. MŠ Kateřinice

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme
25. 03.         Canisterapie (celá MŠ)
28. 03.         Plavání 5. lekce 
29. 03.         Návštěva knihovny (Sluníčka)
03. 04.         Exkurze přírodní rezervace Kotvice (Sluníčka)
04. 04.         Plavání 6. lekce 
08.04.          Planetárium, odjezd v 08,00 hod. (celá MŠ)
09.04.           Exkurze Policie ČR, Kopřivnice (Sluníčka)
11. 04.          Plavání 7. lekce 
11. 04.          Informativní schůzka ke Škole v přírodě, v 16,00 hod. 
16. 04.         Velikonoce v Žerotínském zámku (Sluníčka)
17. 04.          Velikonoce na statku u Matěje 
18. 04.          Plavání 8. lekce 
 24.04.          Divadlo Beruška
25. 04.         Plavání 9. lekce 
25. 04.          Recyklohrátky s rodiči 15,00 hod. 
02. 05.         Plavání 10. lekce 
02. 05.          Zápis do MŠ
06.-10. 05.  Zotavovací pobyt  Horní Bečva 
14. 05.          Divadlo Letadlo s pohádkou
20. 05.         Školní výlet Káčátka 
04. 06.          Školní výlet Sluníčka 
07. 06.          Spaní v MŠ
13.  06.         Rozloučení s předškoláky 

 

 

 

 

Naše fotografie