PRÁZDNINOVÝ PROVOZ, NAHLÁŠENÍ, ŠKOLNÉ

Vážení rodiče,

Z organizačních důvodů Vám oznamuji uzavření mateřské školy dne 07. 07. 2023 v pátek po státních svátcích.

v letošním školním roce 2022/2023 bude prázdninový provoz mateřské školy upraven takto:

V červenci:  

01.07. 2023 – 21. 07. 2023     PROVOZ MŠ

24.07. 2023 – 31. 07. 2023      MŠ  UZAVŘENA (přípravné práce)

V srpnu:        01. 08. 2023 – 31. 08. 2023      MŠ UZAVŘENA (malování MŠ, úklidové práce, příprava na šk. rok)

V době uzavření prázdnin bude probíhat výmalba mateřské školy včetně přípravných prací a úklidových prací.

 

Zajištěný letní provoz – pouze pro nahlášené děti.

Nahlášení je závazné. Každé nahlášené dítě platí školné (i když pak nenastoupí!).

Školné na měsíc červenec činí 250,- Kč a bude se vybírat v hotovosti ve dnech 3. 7. – 4. 7. 2023.

Prosím přineste hotovost přesně!

                                                                                                        

Bc. Zuzana Němcová, ředitelka mateřské školy

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
Mobil: 773 781 690
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme
 2.6. – 3.6.    Spaní dětí v MŠ (Sluníčka)
10.6.      Vystoupení na Den obce (obě třídy) 
15.6.       Rozloučení s předškoláky 14,30 hod. 
20.6.    Školní výlet Káčátek
22.6.     Odpaďáček (vzdělávací program Káčátka)
Naše fotografie