O nás

Naše mateřská škola provozuje svou činnost v samostatné budově v centru obce. Objekt školy byl od roku 2007 postupně rekonstruován. Zřizovatel provedl zateplení budovy, výměnu oken a dveří za plastová, rekonstrukce osvětlení, obnovu hygienického zázemí pro děti a v neposlední řadě byla vybavena i školní kuchyně. V roce 2012 došlo k rekonstrukci školní zahrady a v roce 2014 bylo provedeno zateplení a položení nové hydroizolace na střeše.

Výhodou mateřské školy je možnost využívání nově zřízeného obecního hřiště, ale také nedaleký les, který je využíván při naplňování školního vzdělávacího programu.

Prostory mateřské školy jsou pro děti bezpečné, třídy jsou plně vybaveny novým nábytkem a postupně jsou inovovány hračky a didaktické pomůcky.

Naše mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem – Obec Kateřinice, SDH Kateřinice a TJ Sokol Kateřinice. 

Využívá také ozdravného režimu – foukání na Magic Bally pro děti ze třídy Káčátek a dýchání na Frolovových trenažerech pro děti ze třídy Sluníček, které pomáhají předcházet nebo eliminovat respirační onemocnění, a další civilizační choroby. 

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
Mobil: 773 781 690
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme
 2.6. – 3.6.    Spaní dětí v MŠ (Sluníčka)
10.6.      Vystoupení na Den obce (obě třídy) 
15.6.       Rozloučení s předškoláky 14,30 hod. 
20.6.    Školní výlet Káčátek
22.6.     Odpaďáček (vzdělávací program Káčátka)
Naše fotografie