Návštěva ve Sluníčkách

V pátek 16. února jsme u nás ve sluníčkách přivítali milou návštěvu.

Na naše malé školáčky se přišla podívat paní ředitelka, Mgr.Ivana Vidličková, ze Základní školy v Trnávce.

Vstup do 1.třídy základní školy je důležitým mezníkem v životě dítěte.

Na to, aby dobře obstály, se naši nejmenší připravují hned po vstupu do mateřské školy. Ač se to někomu nebude zdát, odloučení od rodičů, soužití s novými kamarády, respektování učitelek i setkávání s jinými dospělými osobami v MŠ, v některých případech i dodržování základních hygienických a stravovacích návyků jsou jedny z prvních úkolů, se kterými se musí tak malinké děti potýkat. Kromě toho všeho získávají díky svým učitelkám bohaté poznatky z různých oblastí života člověka.

Ve starším oddělení si tyto získané poznatky a dovednosti obohacují a prohlubují tak, aby byl přestup z MŠ do ZŠ plynulý a pro dítě co nejméně problematický.

Co všechno dovedeme,jsme paní ředitelce v tak krátké době samozřejmě nemohli ukázat.

Při svém představování školáčci předvedli úroveň výslovnosti. Rozvoj myšlení si procvičili při sestavování časové posloupnosti a následném vyprávění příběhu podle obrázků. Započítali jsme si při manipulaci s kostkou, obrázky a předměty, které nás běžně obklopují. K tomu všemu jsme si ověřili spolupráci a komunikaci ve dvojicích, trojicích.

Správné držení tužky a kresebný projev jsme paní ředitelce ukázali při kresbě postavy, a když jsme kreslili obrázek podle pokynů naší paní učitelky.

Snad jsme to zvládli dobře! Paní ředitelka nás pochválila(dostali jsme také sladkou odměnu), popřála mnoho dalších úspěchů a zároveň nás pozvala na návštěvu do školy ještě před zápisem .

Budeme se těšit na naše bývalé kamarády!

Školáčci ze SLUNÍČEK 🙂

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme
25. 03.         Canisterapie (celá MŠ)
28. 03.         Plavání 5. lekce 
29. 03.         Návštěva knihovny (Sluníčka)
03. 04.         Exkurze přírodní rezervace Kotvice (Sluníčka)
04. 04.         Plavání 6. lekce 
08.04.          Planetárium, odjezd v 08,00 hod. (celá MŠ)
09.04.           Exkurze Policie ČR, Kopřivnice (Sluníčka)
11. 04.          Plavání 7. lekce 
11. 04.          Informativní schůzka ke Škole v přírodě, v 16,00 hod. 
16. 04.         Velikonoce v Žerotínském zámku (Sluníčka)
17. 04.          Velikonoce na statku u Matěje 
18. 04.          Plavání 8. lekce 
 24.04.          Divadlo Beruška
25. 04.         Plavání 9. lekce 
25. 04.          Recyklohrátky s rodiči 15,00 hod. 
02. 05.         Plavání 10. lekce 
02. 05.          Zápis do MŠ
06.-10. 05.  Zotavovací pobyt  Horní Bečva 
14. 05.          Divadlo Letadlo s pohádkou
20. 05.         Školní výlet Káčátka 
04. 06.          Školní výlet Sluníčka 
07. 06.          Spaní v MŠ
13.  06.         Rozloučení s předškoláky 

 

 

 

 

Naše fotografie