Návštěva ve Sluníčkách

V pátek 16. února jsme u nás ve sluníčkách přivítali milou návštěvu.

Na naše malé školáčky se přišla podívat paní ředitelka, Mgr.Ivana Vidličková, ze Základní školy v Trnávce.

Vstup do 1.třídy základní školy je důležitým mezníkem v životě dítěte.

Na to, aby dobře obstály, se naši nejmenší připravují hned po vstupu do mateřské školy. Ač se to někomu nebude zdát, odloučení od rodičů, soužití s novými kamarády, respektování učitelek i setkávání s jinými dospělými osobami v MŠ, v některých případech i dodržování základních hygienických a stravovacích návyků jsou jedny z prvních úkolů, se kterými se musí tak malinké děti potýkat. Kromě toho všeho získávají díky svým učitelkám bohaté poznatky z různých oblastí života člověka.

Ve starším oddělení si tyto získané poznatky a dovednosti obohacují a prohlubují tak, aby byl přestup z MŠ do ZŠ plynulý a pro dítě co nejméně problematický.

Co všechno dovedeme,jsme paní ředitelce v tak krátké době samozřejmě nemohli ukázat.

Při svém představování školáčci předvedli úroveň výslovnosti. Rozvoj myšlení si procvičili při sestavování časové posloupnosti a následném vyprávění příběhu podle obrázků. Započítali jsme si při manipulaci s kostkou, obrázky a předměty, které nás běžně obklopují. K tomu všemu jsme si ověřili spolupráci a komunikaci ve dvojicích, trojicích.

Správné držení tužky a kresebný projev jsme paní ředitelce ukázali při kresbě postavy, a když jsme kreslili obrázek podle pokynů naší paní učitelky.

Snad jsme to zvládli dobře! Paní ředitelka nás pochválila(dostali jsme také sladkou odměnu), popřála mnoho dalších úspěchů a zároveň nás pozvala na návštěvu do školy ještě před zápisem .

Budeme se těšit na naše bývalé kamarády!

Školáčci ze SLUNÍČEK 🙂

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme

 

 

 

 

Naše fotografie