KÁČÁTKA na LETIŠTI

Ptáte se, jak se ocitnou Káčátka sice pár kilometrů dál od MŠ, ale přímo na mošnovském letišti??? Snadno. Stačí mít mezi sebou vnímavé všetečky, co neposedí, nepostojí, stále je něco zajímá, a tak jim  jednou cestou z jídelny neunikne, že před MŠ stojí jakési modré firemní auto. “Co to je za auto?”, ptá se jeden takový učitelky ode dveří.” Tím přijel tady tatínek Verči, zeptej se a zjisti to.” Udělal to a dostalo se mu odpovědi, že je to auto z letištního servisního centra a nacházejí se tam i jiná auta a zařízení a samozřejmě i letadla, a kdybychom měli zájem…? To už kluci zkoprněli úžasem, holky ztichly a paní  učitelka rychle využila příležitosti. Domluvily se termíny (nebylo to zas tak snadné) a podařilo se.

V pondělí 12. 6. 2017 jsme zažili nezvyklou (nejen pro děti) exkurzi po mošnovském letišti a přilehlém areálu. 

Připadali jsme si jako nějaká VIP skupina, co ji  novým busem přivezli od MŠ přímo k hl. budově letiště; bočním vchodem od vlakového koridoru jsme vstoupili dovnitř, zhlédli jsme zblízka mobilní schody k letadlům a pokračovali jsme do odbavovací haly; co jsme znali z obrázků nebo z vyprávění, jsme viděli na vlastní oči a s vysvětlením, neboť Anetčina maminka zde pracuje. A Verunčin tatínek, co pracuje o kus dál, na nás  už čekal před hl. vchodem s letištním busem. Nalodili jsme se a prohlídka pokračovala. Viděli jsme hangáry s menšími rozličnými letadly i s těmi obrovitými, dopravními, velké nové letištní požární auto – to jsme si i vyzkoušeli; různé stroje a prostředky k údržbě letištní plochy v zimě i v létě, ale hlavně dvě přistávající letadla a  jeden vrtulník, co natankoval a odlétl zase někam do neznáma.

O naší úžasné letištní výpravě bychom mohli básnit ještě dlouho, neboť každý si mohl přijít na své a odnést si nevídané zážitky, ale nic z toho by nebylo, kdyby se o to nezasloužili dva skvělí rodičové – zmiňovaný tatínek Verunky Peterové a maminka Anetky Janečkové. Moc jim děkujeme za ochotu, vstřícnost a zprostředkování zážitků pro všechny (jel nás plný počet). Tento zajímavý výlet završil téma, kterým jsme v MŠ žili, totiž “O dopravě něco víme, na cestě se neztratíme!” No a my tento příspěvek završíme vážně míněným dotazem jednoho z Káčátek, které se ptalo: “Paní učitelko, a kdy my poletíme?”

Za Káčátka J. Brišová

Kontakty

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace,
Kateřinice 107, 742 58

IČ: 70984123
Datová schránka: 4znksnr
Telefon: 556 729 019
Mobil: 773 781 690
E-mail: ms@katerinice.cz
Ředitelka: Bc. Zuzana Němcová
Vedoucí ŠJ: Renáta Vlčková
E-mail: jidelna@katerinice.cz

Připravujeme

01. 10. Předplavecký výcvik
08. 10. Předplavecký výcvik
15. 10. Předplavecký výcvik
22. 10. Předplavecký výcvik
27. 10. Podzimní dílničky s rodiči (Sluníčka)

Naše fotografie